По-младите са по-незапознати

Мнозинството български граждани остават напълно неинформирани по въпроса за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и универсалните пенсионни фондове, разкрива проучване на "Алфа Рисърч". 

 

Към началото на 2015 г. едва половината от работещите, които са на възраст под 55 години, (т.е. лицата, които трябва да се осигуряват в УПФ) са информирани в кой фонд се осигуряват. А каква е доходността на тези фондове остава загадка дори и за най-информираните.   

Още по темата

 

След началото на дебата за т.нар. "втори стълб"  5% са се заинтерсували кой е техният фонд и са успели да научат, други 4% също са проявили интерес, но така и не са успели да разберат. 40% от родените след 1959 г. работещи декларират, че никой не ги е информирал, те не са се интересували и едва сега разбират значението на този избор. Колкото по-млади са хората, толкова по-неинформирани са. Относително най-много знания имат работещите над 40-годишна възраст, които е трябвало да правят избор при създаването на УПФ. 

 

Само за около месец дебат, приблизително 7% (ок.200-250 хил. души) са взели решение да сменят фонда си: 4% в друг частен пенсионен фонд, 3% - в НОИ. Убедени, че ще останат в досегашния си фонд, са 53%. Малко над една трета са колебаещите се или незаинтересованите как точно да постъпят. Ако съществуват механизми за „автоматично преразпределение“, то те могат да обхванат вноските на около 800 000 души, което освен голям финансов ресурс, би било и мощно средство за социално влияние. 

 

В края на миналата година финансовото министерство предложи новопостъпващите работници и служители автоматично да бъдат насочвани към НОИ без право на преместване, в случай че до една година не декларират в кой универсален пенсионен фонд биха искали да се осигуряват.