Те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира ефективността на системите за контрол

Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по Оперативна програма "Регионално развитие" за програмния период 2007-2013 г. вече могат да се възобновят. Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира ефективността на системите за контрол.

 

Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, се казва в официалното писмо. Получените през февруари искания за плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март.

 

"Възобновяването на плащанията е знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства по тази програма", заяви зам.-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси.

 

"Това е чудесна новина. Приветствам усилията на българските власти за укрепването на системата за управление и контрол на програмата. Положителните стъпки, които България е предприела в тази посока, позволяват на Комисията да възобнови плащанията, а това е от пряка полза за българския народ и националната икономика", заяви комисар Корина Крецу, която отговаря за регионалната политика.

 

Плащанията по българската оперативна програма "Регионално развитие" бяха прекъснати на 3 юни 2014 г. след одит на Комисията през април 2014 г., при който бяха установени пропуски в проверката на исканията от националната система за управление и контрол на средствата от ЕС.