През 2023 г. 15 регионални ВиК оператори ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите

През 2023 г. 15 регионални ВиК оператори ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове. За шест от тези дружества действащите към момента цени дори ще бъдат намалени. За 5 регионални дружества се предлага по-високо увеличение спрямо одобрените цени на ВиК услуги - в областите Варна, Плевен, Русе, Смолян и Стара Загора, съобщиха от КЕВР.

Това предвиждат докладът на КЕВР и проектът за решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата и след петата година от приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата КЕВР е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 - годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година. При изменението на цените регулаторът отчита допълнителни показатели за изпълнение, а не само натрупания инфлационен индекс от датата на приемане на бизнес плановете.

По нов начин ще се изчислява цената на водата

В откритото заседание участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, а в общественото обсъждане – от МРРБ, Омбудсмана на Република България, браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българската асоциация по водите, Съюзът на ВиК операторите, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и Община Бургас.

На откритото заседание част от представителите на ВиК дружествата, за които се предвижда намаление на цените, заявиха, че регулаторът трябва да отчете в по-голяма степен влошаването на цялостната икономическа среда с повишени разходи за електроенергия и материали, както и натрупаната инфлация. Според други ВиК дружества измененията са оправдани и Комисията правилно е отчела изпълнението на показателите за дейността.

На общественото обсъждане представителят на МРРБ изтъкна, че преди намалението на цените за отделни оператори регулаторът трябва да извърши по-пълна проверка и да им даде конкретни указания във връзка с неизпълнението на изискванията. Според Омбудсмана в условията на криза цените не трябва да бъдат повишавани, а определянето на нивото на социална поносимост следва да се извършва въз основа на надеждни данни. Браншовият синдикат към КНСБ е на мнение, че финансовите корекции на бизнесплановете след 3-та и 5-та година водят до дисбаланс в прогнозните приходи на дружествата, което не гарантира тяхното устойчиво развитие. Според синдиката на КТ „Подкрепа“ е необходима промяна на формулата за определяне на инфлацията, тъй като поради забавеното приемане на някои бизнес планове тя не е отчетена в пълна степен. От БАВ се обявиха за промяна в нормативната уредба, с която да се даде възможност за коригиране на цените поради по-късно приемане на плановете. Съюзът на ВиК операторите е на мнение, че намалението на цените поставя дружествата в трудно положение, тъй като се отразява на инвестициите. От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ изразиха становище срещу изменението на цените. Според организацията социалната поносимост не е отчетена въз основа на реални данни, показателите за ефективност не се изпълняват и са необходими нови решения за извършване на реална реформа във водния сектор.

Удължават концесията на "Софийска вода" до 6 февруари 2034 г.

„Наредбата за регулиране на цените на ВИК услугите от 2016 г., приета от Министерския съвет, ясно указва, че след третата и след петата година от изпълнението на бизнес плановете Комисията следва да отчете извършените от дружествата реални инвестиции и степента на изпълнение на единните показатели за ефективност“, заяви на общественото обсъждане д-р Ивайло Касчиев, ръководител на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“. Той поясни, че съобразно действащия закон регулаторът стриктно изпълнява правомощията си и по определена методика прилага единен подход към всички оператори при преизчисляването на цените на ВиК услугите. Според него действията на Комисията са последователни - при изпълнение или неизпълнение на инвестициите и показателите, заложени в бизнес плановете на дружествата, регулаторът отразява това в актуализацията на техните цени. „Регулаторната рамка у нас е благоприятна за дейността на ВиК операторите. България е единствената страна в Европа, в която в определяните цени предварително се включват както направените инвестиции, така и тяхната възвращаемост. В другите държави първо трябва да се направят инвестициите и после се получава съответната възвращаемост“, заяви Ивайло Касчиев. Той подчерта, че през изминалите години Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и всички компетентни държавни институции за системното неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете на водните дружества. Според него е редно ВиК операторите да отговорят на въпроса защо качеството на услугата не се подобрява през годините и какви мерки са необходими в тази насока, както и защо някои дружества успяват да изпълнят параметрите на своите бизнес планове, а други не. Мерки в тази насока следва да бъдат вземани от принципалите на дружествата, а не от КЕВР. Те трябва да извършват текущи анализи, да дават препоръки и да участват активно в оперативното управление на ВиК дружествата, заяви Ивайло Касчиев.

11% по-малко общи загуби във ВиК сектора за 2021 г., отчете КЕВР

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в КЕВР писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2023г. Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 30 декември.

Новините на NOVA - вече в InstagramTwitterTelegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.