Прогнозираното разширяване се дължи на планирани значителни по размер плащания

Бюджетният дефицит достига до 780 милиона лева към края на септември, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Това прави 0,4 % от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Очаква се в оставащите месеци до края на годината бюджетното салдо да достигне планирания дефицит от 2,5% от БВП, съобщиха от Министерството на финансите.

ФИНАНСИТЕ НА ЕС: Средният дефицит в блока се свива

Прогнозираното разширяване на дефицита през септември се дължи на планирани значителни по размер плащания в месеца: лихвени плащания по държавния дълг (над 0,3 млрд. лв.), изплатена държавна помощ по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействиe на руската агресия срещу Украйна“ и други плащания към селскостопанските производители (близо 0,3 млрд. лв.).

Шефът на БНБ: Нужно е затягане на монетарната и фискалната политики, за да преборим инфлацията

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1,25 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.