Това сочат резултатите от Програмата за международно оценяване на ученици за 2022 година

54% от българските ученици нямат дори критичния минимум на знания и умения по математика. 53% от 16-годишните деца нямат елементарни четивни умения, а 48 на сто са със сериозни дефицити по природни науки. Данните показа директорът на Центъра за оценяване в училищното и предучилищното образование Неда Кристанова при представяне на последните резултати от Програмата за международно оценяване на ученици ПИЗА (PISA) за 2022 година.

PISA: Българските ученици влошават резултатите си 

Изследването по математика е проведено сред 81 държави, в него Китай участва с 3 региона. Според резултатите на първо място е Сингапур с 584 точки среден резултат на учениците по математика, следван Макао и Китай, който участва с три региона. На 7-мо място, с 510 точки, се появява Естония. България е с 417 точки и средният ни резултат е под средния резултат за страните в изследването, който е 472. Страната ни попада в група с Монголия, Катар и Чили

„Учениците трябва много да четат. Има много задачи, в които се съдържа цялата информация, но трябва да бъде внимателно прочетена”, обясни Кристанова. Тя е категорична, че изследването не е състезание между държави, а целта е чрез резултатите да се формират образователни политики.


Изследването за математическата грамотност на учениците по цял свят е проведено от 21 март до 22 април 2022 г. чрез компютърно базиран тест, поясни Кристанова. Тестовете включват способността на учениците да направят добре обосновани преценки, да решават реални жизнени казуси. В България изследването е проведено в 202 училища в цялата страна сред ученици на възраст от 15 г. и 3 месеца до 16 г. и 2 месеца. Във всяко едно училище са изследвани 53-ма ученици, общият им брой е 6107.

„Учениците решават по две области от изследването. Всяка година има допълнителен модул. През 2022 г. той беше творческо писане”, каза Кристанова. Тя поясни, че до 2025 г. изследването ще се провежда на всеки три години в направленията четене, природни науки и математика.

Защо учениците понижават оценките си?

Изследването се прави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от международен консорциум, явяват се статистически институти, поясни директорът на Центъра за оценяване в училищното и предучилищното образование.

Репортер: Софи Цветкова