Може да ни спаси временно от банките, дребен шрифт обаче не липсва

Във времена на финансова несигурност много хора търсят начини да се предпазят от изненади. Затова и все повече хора прибягват до застраховка срещу безработица. Тя може да ни спаси временно от банките, на които дължим пари, ако загубим работата си. Засега обаче компаниите, които я предлагат, са сравнително малко.

 

Един от вариантите да се застраховаме срещу безработица е ако имаме потребителски или ипотечен кредит. Така ако бъдем съкратени, застрахователят ще поеме от 2 до 9 месеца погасителните ни вноски към банката. Има и недостатъци – оказва се, че минават около 2-3 месеца, за да се предяви претенция към застрахователя, за да може той да ти възстанови сумите. Т.е. пак трябва да са заделени няколко вноски напред.

 

Друг вариант е застраховка като самостоятелен продукт. При нея, ако бъдем съкратени, сумата ще ни бъде изплатена лично. И тук обаче има уточнение и то е в „съкращение”, а не „дисциплинарно уволнение” или „доброволно напускане”.

 

Полицата срещу безработица можем да направим, ако отговаряме на следните изисквания: Към момента на сключване на застраховката трябва да сме на постоянен трудов договор, да не сме самоосигуряващи се лица, както и да не сме в майчинство или да получаваме друго обезщетение. При съкращение ще е нужно да се регистрираме в Бюрата по труда, за да получим удостоверение, което да предадем на застрахователя.

 

Застраховката не се влияе от обезщетенията за безработица от държавните фондове. Така, ако сме я сключили ще получаваме пари от две места. Застраховката обаче има още минус. Т.нар. изчаквателен период след сключването, който означава, че в рамките на 2 месеца съкратеният не получава обезщетение. Според застрахователите това се налагало, за да се избегнат евентуални злоупотреби.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си