Предприятието дължи за осигуровки около 2.5 млн. лв., а за заплати - близо 3.5 млн.лв.

Парламентарната комисия по труда и социалната политика ще обсъжда казуса  с неизплатените заплати на работниците от завода "Ремотекс" - Раднево. На заседанието ще присъства областният управител на Стара Загора, както и министрите Драгомир Стойнев и Хасан Адемов.


Въпреки неколкократните обещания на собствениците до този момент изплащането на забавените с месеци заплати на работещите не е започнало. На заседанието са поканени и собствениците на завода.


Припомняме, че около 300 души от персонала са се подписали под искането за ефективни стачни действия в периода от 13-и до 20-и декември. Към днешна дата задълженията за работни заплати за около три и половина милиона лева.


Още над 2.5 милиона предприятието дължи за осигуровки. В „Ремотекс” текат проверки, дали предприятието не е водено към умишлен фалит. На собствениците са съставени актове, които няма да са последни. Предстои да им бъдат връчени още наказателен акт и две наказателни постановления.