Кабинетът осигури пари за зимно почистване и заплати за работещите в МВР

Министерствата и ВСС ще си разделят допълнителни 324,7 млн. лева, реши днес правителството.

 
МВР ще получи 125,7 млн. лв., като от тях 119,3 млн. лв. са за заплати. На МТСП се предоставят 50 млн. лв. за социални плащания, вкл. 36 млн. лв. за помощи за домакинства, на здравното министерство – 24,2 млн. лв. за финансиране на психиатричната и на спешната помощ и за финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони. 

 

МРРБ ще получи16,4 млн. лв., като 13 млн. лв.са за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, за Министерството на културата са предвидени 4 млн. лв. за текущи разходи, свързани с осигуряване на дейността на държавните културни институти. Министерството на външните работи ще разполага с допълнителни 3 млн. лв. за изплащане на дългосрочни командировки на служителите в задграничните представителства.

 

За МЗХ са отпуснати допълнителни 16,4 млн. лв. за разплащане на сключени договори от разпоредители с бюджет в системата на министерството. Държавен фонд „Земеделие” ще получи 70 млн. лв. за национално доплащане към животновъдите и за държавни помощи, МП – 5 млн. лв. за заплати за служителите от главните дирекции „Охрана” и „Изпълнение на наказанията”.

 

По бюджета на Висшия съдебен съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. за възнаграждения на съдебни заседатели и за дължими обезщетения по Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си