Общо десет нередности са установени в мястото в Средец

10 нарушения установи проверка на Държавната агенция за закрила на детето в Кризисния център за деца в гр. Средец, Бургаско. Оказва се, че персоналът не уведомява органите за закрила и родителите за възникнали инциденти, застрашаващи живота и здравето на децата.


Сред нарушенията са напускане на сградата на Кризисния център без позволение, употреба на алкохол и опиати в училище, бягство на три момичета с кола на външно лице, влизане без позволение в сградата на външни лица, както и спор между момичета, прераснал в бой, за който не са уведомени МВР, Дирекция „Социално подпомагане” или ДАЗД.


Според оценката на експертите на ДАЗД се документира сеединствено работата на психолога с децата. Няма писмени данни за дейността на социалния работник, педагозите и възпитателите с настанените в центъра.


От ДАЗД подчертават, че доставчикът на социалната услуга е заложил само мерки за задоволяване на основните потребности на децата, каквито са осигуряване на подслон, храна, облекло и хигиенни материали, здравни грижи и подкрепа в образователния процес.


За констатираните нарушения на директора на центъра в Средец е съставен акт за административно нарушение. Освен това, заради нарушенията председателят на ДАЗД даде редица предписания на Сдружение „Асоциация „Деметра” от Бургас, ангажирано с предоставяне на услугата „Кризисен център за деца”.