Изводите са от доклад на Института за икономически изследвания на БАН

 

Всеки четвърти българин - потенциален емигрант. Изводите са от доклад на Института за икономически изследвания на БАН. А изводът - ако процесът продължи, страната може да се изправи пред недостиг и на работна ръка.

Още по темата


Около 18% от активното население у нас се замисля дали може да намери по-добра реализация извън България. Районите, в които емигрантската вълна е най-активна са в северозападната или североизточната част на страната – Видин, Монтана, Разград, Добрич, Силистра. Заради този процес от БАН очертаван недостиг на 400 000 души работници. Ако тенцията в растежа на доходите у нас се запази, ще стигнем половината от средните заплати в Европа през 2030 г.
В процеса на емиграция България е изпращаща, а не приемаща страна.


Атанас ще смени Благоевград с Кьолн, Рахиме София с Хага, а Димка отдавна е предпочела Сандиаво в Италия, пред Бяла.


„Първоначално за три - четири месеца. После ще видим”, казва Атанас Лютов от Благоевград.
„Тук няма с какво да храним тези деца”, казва Рахиме Шабан от София.


„За инженерите вече нямаше работа в България”, казва Димка Маринова от Бяла.


Заминават хората, които работят за икономиката на страната. Причината - повече от ясна - ниско заплащане и малки възможности за реализация.


По данни на Евростат, през 2001 г. сме взимали 19 пъти по-малки заплати от тези в Евросъюза. През 2014 г. ножицата се свива. Доходите от труд са само с 6  пъти по-ниски от европейските.


„През 2030 г., ако може да бъде някакъв обозрим хоризонт, ако запазим тези темпове на растеж, ще бъдем на равнище 50%”, казва проф. Искра Белева, ръководител на проекта в БАН.


Обратно на очакванията експертите на БАН твърдят, че трайната емиграция е около 1 млн.души. Усещането за повече изселници създават българите, които работят сезонно зад граница.


„Около 600 000 - 700 000 души, които циркулират. Това са хора със сезонни ангажименти”, обяснява проф. Веселин Минчев, Институт за икономически изследвания в БАН.


Парите, изпратени в България от нашите сънародници, са 1,3 млрд. евро. Минимална част от тях отиват за развитие на собствен бизнес. По-голямата част са за издръжка на семействата им. Изводите на БАН – в близките 10 години икономиката на страната ще изпита недостиг на работна ръка. А, докато нашата изтича в чужбина.


„Аз вече съм устроена в Италия. Имам второ гражданство италианско, имам жилище в Италия. И довиждане, България!”, казва Димка Маринова от Бяла.


След време може да се окаже, че техните места ще попълнят други емигранти, потърсили по-добри условия у нас.