Причината - съмнения, че учителите неглижират деца в риск

35 училища - на мушката на държавната агенция "Закрила на детето". Причината - съмнения, че учителите неглижират деца в риск, вместо да сигнализират институциите и да търсят помощ. Мълчаливи съучастници ли са учители и директори на насилието във и извън класните стаи?

Град Кермен, сгушен в Балкана на 30 км от Сливен е дом за 1700 души. Има си и училище. Със 140 деца.

По темата

Това е едно от местата, в които от няколко дни тече проверка има ли насилие между децата, което учителите неглижират.

„Предимно за психическо насилие, обиди, грубо отношение”, обяснява Радостина Димова от Държавната агенция "Закрила на детето".

Да, деца се обиждат, те помежду си и бързо си оправят проблема, търсят учител, класен ръководител и по този начин се справяме”, разказва Татяна Башева, директор на ОУ "Христо Смирненски".

Заключението на проверяващите:

"Физичеко насилие, удари, сбивания понякога, но това са епизодични случаи”, добавя Радостина Димова от Държавната агенция "Закрила на детето".

Че са епизодични случаи, потвърждават и Величко и Павлина. Избрали двете им деца да учат в Кермен. Той е от ромски произход, тя не. Той работи в чужбина, за да ги издържа, тя - е домакиня, решила на 35 на учи висше - счетоводство, за да е пример - за децата.

„Много е трудно, ако съпругът ми не работи в чужбина ние не можем да си позволим, нито аз да уча вишо, нито аз да обърна това специално внимание на децата”, казва Павлина Славчева.

Проблем с преждевременно отпадане от училище в Кермен също няма.

„Миналата година имахме само две деца, които отпаднаха”, обясни Татяна Башева, директор на ОУ "Христо Смирненски".

Но забравили да сигнализират институциите. Павлина и Величко не искат да се учат в крачка.

„Кажете ми, вие знаете ли колко програми има за интеграция на ромите в България. Знам колко милиони потънаха в правене на семинари. Да, точно така. Мислите ли, че ромската интеграция се извършва проформа? Да, всичко е абсолютна заблуда. При тези услояи, при които живеем сега , не е за живот България, ако продължава така сигурно и ние ще сме поредното семейство, което ще избяга със децата”, казва Величко Славчев.