Той ще бъде в помощ както на учените, така и на бизнеса

До средата на годината се очаква да заработи първият суперкомпютър у нас. Той ще бъде в помощ както на учените, така и на бизнеса.

Създаване на лекарства и ваксини, симулиране на природни бедствия и катаклизми, сложни математически изчисления - всичко това вече е възможно да се случва в пъти по-бързо благодарение на суперкомпютрите.

В България скоро ще заработи европейски суперкомпютър на световно ниво

„Ако преди 3-4 години за дизайна на един автомобил и за изследването му как работят всички негови компоненти е било необходимо година–две, то сега това става за 6 месеца”, казва Мартин Дановски - председател на Държавната агенция за научни изследвания и иновации.

Суперкомпютърът е на стойност близо 12 милиона евро, а работата му ще бъде насочена както към учените от БАН, така и към бизнеса - на местно и европейско ниво.

С този суперкомпютър страната ни се превръща в една от общо осемте локации, на чиято територия да бъдат изградени подобни машини. Така България се утвърждава като дигитален хъб в региона.

ЕС инвестира допълнително в суперкомпютри от световна класа в България

За IT специалистите наличието на подобен компютър у нас не е изненада.

„Ние притежаваме изключително богат ресурс и потенциал, изключително качествени кадри, които са много образовани и разбират самите технологии в изключително дребни детайли. Все по-големи компании ще предпочетат да наемат човешки ресурс от тук, който да изготвят моделите, да обработят данните и да подготвят решения за техните бизнеси”, коментира Кирил Рибарски, който е IT мениджър.