„Опитваме да освободим част от водата от язовирите, не очакваме никаква криза", каза още той

„Освобождават се обеми в язовирите, които вече са пълни, така че да посрещнат първите води от очакваните валежи и снеготопенето първите два-три дни без реките да преливат”. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който днес направи проверка на място на язовирите „Христо Смирненски“ и „Копринка“, както и на ВЕЦ-овете, които отработват енергийно водите от водосбора на Стара планина.

„При снеготопене и дъжд, както сега ще има топъл вятър и дъжд, снегът се топи с много голяма скорост и не може да се предвиди за колко дни ще стане това. Затова сега се опитваме да освободим малко обеми в язовирите ни, които вече са пълни, така че да посрещнат първите води и същевременно реките да не преливат“, посочи министърът.

 

 

„Тук сме, за да видим дали правилно сработват водата двата ВЕЦ-а на яз. „Копринка“, след като изменихме правилата заради тях“, каза още министърът.

Според него освен по река Тунджа, сега може да се изпуска и по река Марица през двата ВЕЦ-а. Въпреки че яз. „Копринка“ е с малък обем – 142 млн., той захранва други 3 язовира – „Жребчево“ с 400 млн., яз. „Овчарица“ - с 60 млн. и яз. „Розов кладенец“. Министър Димитров припомни, че последните два язовира са структуроопределящи, те са от значение за национална сигурност заради енергетиката, защото без тях не може да работи този сектор в България.

„Ако ние управляваме правилно яз. „Копринка“, ще имаме вода и за напояване, и за питейно-битови цели, и за енергетиката, и за екологията. Ако я пуснем всичката през ВЕЦ-а в една посока, той ще направи ток, но няма да имаме вода за друго“, обясни той.

„Тази година срещнахме разбиране от собствениците на ВЕЦ-те, в момента сработват по 10 кубика в секунда, излишната вода отива в Тунджа. Ако се наложи, може да сработят до 40 кубика без да застрашим населението нито в едната, нито в другата посока“, каза Емил Димитров.

Екоминистърът провери язовири заради очакваното снеготопене

Тъй като снеготопенето се очаква тези дни, той обясни, че съобразява това когато се правят графиците: „Съобразявам единствено с метеорологията и хидрологията. Никой друг не влияе дали да спра даден ВЕЦ или не. Техните прогнози са ми най-важни, те са хората, на които най-много разчитам - и доц. д-р Христомир Брънзов, и проф. Георги Рачев“.

Според министър Емил Димитров от яз. „Искър“ са източени 150 млн. куб. метра вода, което е едногодишното потребление на софиянци, защото се очакват 270 млн. кубика водни количества от сняг. „Той трябва първо да напълни язовира и да не прелее, после да премине през цяла София без създаден проблем и по р. Искър, която е няколко стотин километра“, обясни Димитров.

Във връзка с осигуряването на водни количества за Източна България министър Емил Димитров категорично заяви, че криза няма да има. „Миналата година икономисвахме вода, защото имахме 30 млн. кубика до тинята на яз. „Камчия“. Пазехме 2 язовира, за да може 6 месеца да изкараме с тези 30 млн. кубика и още едни 30-40 млн. кубика, за да изкараме цялата година на Черноморието. Дойде дъжд, напълни язовира, „Камчия“ за първи път от 4-5 години и започна да прелива. Той пълни следващия – „Цонево“ и в него ще има за промишлеността на Девня за още 4 години. В момента имаме достатъчно вода, никаква криза не се очертава. Дори разреших на язовирите „Ахелой“ и „Порой“ да бъдат свалени нивата, за да може да се ремонтират язовирните стени и следващите 30-40 години да се ползват като резервоари без никакви проблеми, именно защото има вода в „Камчия“, каза той.

Екоминистърът: Всичките ни язовири са пълни (ВИДЕО)

Във връзка с готовността реките да поемат високите води, Емил Димитров припомни: „Миналата година тук показвахте празен язовир, а сега 20-30 годишни дървета са залети, трябваше да изпуснем от „Копринка“ 5 млн. кубика за следващия язовир „Жребчево“, за дадем на Ямбол, Сливен и Елхово възможност да се оросяват сондажите, защото имаха проблем с нивата на водата. Понеже не са разчистени добре речните корита се стремим да изпускаме плавно минимално количество вода, защото кметовете и областните нямат пари да осигурят проводимостта на речните корита“.

Проверката на министъра продължава по язовирите „Домлян“, „Пясъчник“ и „Тополница“. Язовир „Домлян“ е пълен на 96% и е разрешено контролирано изпускане, а „Тополница“ е на 91% и е разрешено изпускане със 17 м3 през ВЕЦ. По този начин е осигурена водата за напояване на цяла Тракия.

В момента най-големите усилия на МОСВ са насочени да се преведат безпроблемно през язовирите стопените количества сняг и продължаващите дъждове. Създадена е възможност за дистанционна връзка с областните управители и кметовете относно проводимостта на реките.