Водоемите, достигнали 100 процента от обема си, се изпускат контролирано

Язовирите в страната са под постоянно наблюдение заради започналото снеготопене и продължаващите валежи.

Поддържат се нива, които да поемат очаквания в следващите дни приток - информират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ)и уверяват, че няма опасност от неконтролирано преливане.

Има ли опасно пълни язовири в страната

Водоемите, достигнали 100 процента от обема си, се изпускат контролирано.

Сред тях са язовирите „Камчия“, „Пчелина“ и кърджалийският „Боровица“.

Междувременно планински спасители и хидролози проверяват състоянието на снежната покривка по билото на Стара планина, за да бъдат предвидени количествата вода от снеготопенето и да бъдат избегнати наводнения.

Източник: БНР