Това показва проучване на организацията

Всяко второ дете (47 на сто) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Емоционалното насилие е най-често срещаният вид (45,9 на сто), последвано от физическо (31,2 на сто), сексуално насилие (15,6 на сто) и пренебрегване (10,5 на сто). Тринадесет процента от децата са преживели всички форми на насилие - физическо, емоционално и сексуално. Това показват данните от направеното по поръчка на UNICEF национално представително проучване от международната изследователска компания Coram International, като дейността по събиране на данни в България е изпълнена от агенция ЕСТАТ. 

Ученици създадоха най-икономичния електромобил у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Изследването е направено е в периода 2019 - 2020 година и включва национално представителна извадка сред домакинства, обхващащи 1 174 деца на възраст 13-17 години, 837 млади хора на възраст 18-25 години и 1 411 възрастни, както и проучване сред 887 специалисти - учители, социални работници, прокурори и магистрати, здравни специалисти и полицейски служители.
Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3 процента), следвано от това в общността (37,6 процента ) и у дома (30,9 на сто). Всяко трето дете (34,8 процента) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността. Децата и младите хора, преживели насилие или пренебрегване, и тези от тях, които се чувстват в опасност, имат много по-ниско ниво на благосъстояние в сравнение с останалите деца, отбелязват експертите.

Почти едно от всеки три деца и млади хора съобщава, че е било подложено на физическо насилие като дете. Момчетата (37,2 на сто) по-често от момичетата (25,6 на сто) са били жертви на физическо насилие. "У дома" е най-често посочваната среда, където се извършва насилие над деца. Родителите се посочват най-често като извършители на физическо насилие в дома, като бащите извършват по-често насилие, водещо до наранявания. Около 40 процента или 2 от всеки 5 родители и полагащи грижа посочват, че са използвали физическо насилие като възпитателен метод през последната година, а 1 от всеки 20 родители съобщава за използване на тежки физически наказания.

Преместиха обучителен център за деца със специални нужди до център за бездомни във Варна

Родителите от по-бедни домакинства и тези с по-ниско образователно равнище съобщават по-често за използване на насилствени възпитателни методи по отношение на своите деца, а родителите, които са били удряни или бити често в детството си, съобщават почти четири пъти по-често за налагане на насилствени наказания на своите деца през последната година .
Най-често посочваните извършители на физическо насилие над деца в училище и в общността са други деца. Само в редки случаи се съобщава за извършване на физическо насилие в училище от учители и други членове на персонала.

Според получените данни, емоционалното насилие е най-разпространената форма на насилие над деца, като почти половината (45,9 на сто) от всички деца и млади хора съобщават, че са били подлагани на емоционално насилие в детството си. Момчетата и момичетата съобщават еднакво често, че са били жертви на емоционално насилие. За разлика от физическото насилие децата се сблъскват най-често с емоционално насилие в училище и в общността, а не у дома. Повече от 1 от всеки 10 деца съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз, особено чрез уебсайтове на социални медии, сочи проучването.
Около 16 на сто или почти 1 от всеки 6 деца и млади хора съобщават, че са били подложени на сексуално насилие в детството си. Момичетата (1 от всеки 5) значително по-често от момчетата (1 от всеки 10) са ставали жертви на сексуално насилие.

Децата до 14 години са най-уязвимата група в пътното движение

Съобщените равнища на пренебрегване свидетелстват за по-ниското му разпространение в сравнение с останалите видове насилие над деца. Едно от всеки 10 деца и млади хора съобщава, че е преживяло пренебрегване в детството си: 3,5 на сто посочват, че хората, полагащи грижа за тях, понякога са забравяли да ги нахранят, 6,8 на сто посочват, че в някои случаи тези хора са забравяли да ги заведат на училище или да им кажат да отидат на училище.
Изследването е първото по рода си комплексно проучване у нас, тъй като включва събиране на данни за всички форми на насилие над деца, в различни видове среда, както и обстойна оценка на капацитета на съответните служби за превенция и противодействие на това явление.
Едно от всеки три посочва , че се чувства в опасност от насилие.

13 % от децата у нас са жертва на сексуално, емоционално и физическо насилие. У дома жертва на физическо насилие са ставали 37 процента от децата.

Новото изследване на УНИЦЕФ за първи път дава пълна картина на проблема с насилието над децата в България. 

В предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Ивайло Спасов, експерт комуникации за социално развитие, УНИЦЕФ-България, информира, че изследването се провежда 2 години и включва всяко насилие над децата.

Той констатира, че в България все още е разпространена норма, че насилието си е работа на семейството, на дома, на отделно място. 

"От изследването виждаме, че най-често насилието не е само едно, а е комбинация от различни видове насилия, а децата с увреждания са много повече изложени на насилие от всякакво естество", добави Ивайло Спасов.

В предаването Дани Колева, специалист “Закрила на детето“, УНИЦЕФ-България, допълни, че последствията от всички видове насилия водят до промяна в поведението на децата, като всичко това води до големи загуби за обществото, не само в България, но и в световен мащаб. 

"За първи път в това изследване се обръща внимание на защитните фактори, виждаме как все повече хора осъзнават, че е важно да се говори на детето със спокоен тон, то не бива да се плаши и да се унижава", категорична бе тя.

А Любомир Кирилчев, консултант за борба с насилието над деца, УНИЦЕФ-България, подчерта, че висок процент специалисти възприемат насилието като приемливо, най-много толерантност към такова поведение  има сред учителите, а най-ниско е при полицаите.

Той допълни, че най-уверени в способността си да се справят със ситуации, свързани с насилие, са социалните работници и полицаите, а учителите и здравните работници в най-малка степен се справят с такъв проблем, те не искат да се замесват по-нататък с други органи.

Вижте повече във видеото.

Всички новини от NOVA NEWS гледайте в канала на телевизията във Vbox7.