Темата коментира проф. Анна-Мария Тотоманова

От 40 години професорът по история на българския език в СУ „Св. Климент Охридски” Анна-Мария Тотоманова проучва българския език и се опитва да говори за него и да го показва чрез изложби.

„Малко от българите, включително и колеги у нас и чужбина, си дават сметка каква е ролята на България за оцеляването, опазването и разпространението на това, което са направили Кирил и Методий. Някак всичко се съсредоточава до азбуката, напоследък и само в кирилицата”, смята тя.

Как празнуваме Деня на българската азбука, просвета и култура (ГАЛЕРИЯ)

Проф. Тотоманова обясни, че величието на светите братя се състои в това, че те създават книжовен език.

„От един варварски диалект, който няма никаква книжовна традиция, те правят един книжовен език, който да разпространява божието слово сред новопокръстените славяни. Това дело нямаше да оцелее, ако учениците на Кирил и Методий - Климент, Наум и Ангеларий, не бяха стигнали в България и българските владетели не бяха осъзнали значимостта на това, което тези хора са донесли само в главите си”, добави професорът.  

Целия разговор гледайте във видеото.