Милиони доброволци отвориха домовете си и проявиха солидарност с украинците

Съвместна статия на Маргаритис Схинас — заместник-председател на ЕК, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот и Мария Габриел — еврокомисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта

След началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари над 6,5 милиона души от Украйна потърсиха убежище в Европейския съюз. По-голямата част са жени с деца — ученици, които бяха принудени да оставят училището и се разделят с близките си.

Като непосредствени съседи и съюзници на Украйна ние в Европейския съюз разбираме и поемаме отговорността да окажем помощ. Още от началото на кризата приоритетът ни беше да гарантираме, че украинските деца и семейства се чувстват добре дошли в ЕС. Ето защо още от първия ден милиони доброволци отвориха домовете си и проявиха солидарност.

Пример за тази солидарност беше задействането за първи път в историята на Директивата на ЕС за временна закрила. Тя ни позволява да предоставим незабавен статут на закрила на милионите, бягащи от войната.

Този статут съдържа правото на образование: всички бежанци от Украйна, които са на възраст под 18 години и отговарят на условията за временна закрила, имат право на образование и обучение в рамките на образователните системи на ЕС: като се започне с образованието в ранна детска възраст, началните и средните училища и професионалното обучение.

Посрещането на толкова много деца в образователната ни система беше обща отговорност. Успяхме да осигурим плавен процес за всички ученици и преподаватели. Не на последно място, защото знаем колко са важни сигурното ежедневие и преките контакти с други деца. Така например, децата трябва да могат да участват в обучението заедно със своите връстници и да бъдат подкрепяни чрез подходящи стратегии за преподаване.

В това отношение сме изправени пред две значителни предизвикателства. От една страна, децата трябва да научат езика на приемащата държава, за да участват в заниманията в клас. В същото време, искаме да им дадем възможност да запазят собствения си език и да съхранят културата си.

Осъзнаваме много добре необходимостта украинските деца и младежи да продължат да бъдат свързани с украинската учебна програма, образователно съдържание и език. Това ще им позволи да се върнат в Украйна и да продължат обучението си веднага щом стане безопасно. Младите хора на Украйна са нейното бъдещето.

В същото време, посрещането на толкова много украински бежанци в европейските училища и университети е огромна възможност да споделим европейския си начин на живот и подготвим украинските младежи по пътя им към Европа.

Нищо от направеното от нас не би било възможно без доброто ни сътрудничество с украинските партньори. Училищното обучение в Украйна започна отново, когато това бе възможно, от 14 март, чрез дистанционно обучение. Цифровото образование и дистанционното обучение могат да предложат краткосрочни и средносрочни решения за украинските деца бежанци, като гарантират известно равнище на непрекъснатост на образованието. Ето защо съвместно с украинското министерство на образованието осигурихме образователни материали на украински език за учениците, намиращи се в ЕС.

Сред бежанците от Украйна има много учители и са въведени гъвкави механизми за назначаването им на работа. Обменът с украинските органи дава възможност на държавите членки да проверяват документите за образование в официалните бази данни, тъй като много държави премахнаха административните пречки за признаване на предишни квалификации.

Независимо дали учителите са от ЕС или напуснали Украйна, Комисията предоставя безплатни ресурси и информация в подкрепа на всички тях в ежедневната им работа на онлайн платформата за училищно образование и обучение — Портала за училищно образование. Освен това, специални дискусионни групи насърчават партньорската подкрепа за учители и ученици в Украйна и съседните държави, като над 3000 учители от Украйна участват в общността eTwinning.

Европейската комисия мобилизира също така европейски средства в подкрепа на държавите членки за приемане и интегриране на бежанци от Украйна.

Това включва програмата ни за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа „Еразъм+“. Чрез „Еразъм+“ украинските студенти в чужбина получават подкрепа, адаптирана към техните нужди.

Всички съвместни усилия на Европейската комисия и държавите-членки имат една и съща цел: да се осигурят непрекъснато обучение и образование за всички ученици, независимо дали те са в ЕС или в Украйна. Важно е също така да се подпомогнат преподавателите в целия ЕС за предоставяне на това образование при възможно най-добри условия. С приключването на тази учебна година можем уверено да кажем, че сме подготвени за есента и нашите училища ще продължат да бъдат сигурно убежище за всички ученици, независимо дали са бежанци или граждани на ЕС.

Всяка война е война срещу децата. Украйна може да разчита на Европейския съюз, да подкрепя и защитава бъдещето на своята нация. Украйна и Европейският съюз защитават един и същ начин на живот, един и същ модел на общество, едни и същи ценности и принципи. Солидарността ни е основен стълб на нашето партньорство — сегашно и бъдещо.