Изключението е за болниците и за водоснабдителните дружества

Правителството в оставка реши отчисления в размер на 100% от печалбата на държавните предприятия за 2023 г. да бъдат внесени в полза на държавата. Това беше прието на днешното заседание на кабинета „Денков”, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

„Отчисленията са в размер на 100%. Те са в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и с Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024- 2026 г. Срокът за внасянето им е 31 май 2024 г.”, пише в съобщението на МС.

ЕК: Икономическият растеж на България ще се забави през 2024 г.

От обхвата на разпореждането са изключени болниците и центровете за психично здраве. Премахнати са също и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация” и държавните предприятия, които са организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества да разпределят и междинен 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Разпореждането е в съответствие със Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase.