Това предвижда новият закон за предучилищното и средното образование...

Частните училища няма да получават пари от държавата, но българските деца, независимо къде учат, ще получават пари за своето образование. Така министърът на образованието проф. Сергей Игнатов обясни идеята, залегнала в изцяло новия Закон за предучилищното и средното образование.

 

Предложението в проектозакона е децата в частните училища да получават пари за задължителните предмети от образователния план. Министърът аргументира тази идея с факта, че законът задължава да се грижим за децата до 16-годишна възраст.

 

Една четвърт от издръжката за останалите деца ще отива за тези от частните училища, което е около 10 милиона лева.

 

Децата, които учат в частните училища, са основно деца на интелектуалци и на хора средна класа. Малко са децата на богаташите там, коментира Игнатов.