Водещи специалисти потвърдиха, че дейността на хората е в основата на климатичните промени

Водещи специалисти по климата заявиха в петък, че вече със сигурност могат да обявят човечеството за основен причинител на глобалното затопляне. Те предупредиха, че ефектите от парниковите газове може да се задържат с векове.

 

В доклад на Междуправителствения панел за климатични промени се коментира, че забавеното повишение на температурите в последните 15 години далеч не означава, че глобалното затопляне е спряно. Според експертите това са естествени вариации, които прикриват дългосрочна тенденция на повишение на средните температури.

 

Докладът постановява, че се очакват все по-тежки топлинни вълни, наводнения и засушавания, както и повишаване на морското равнище по целия свят. Киселинността на океаните също ще се повиши, което заплашва живота в тях.

 

Изключително вероятно е човешкото влияние да е основната причина за наблюдаваното затопляне от средата на 20-и век”, пише в докладa, който бе изготвен в Стокхолм. Целта на едноседмичната среща бе да бъдат запознати висшестоящите политици с нуждата за промяна от невъзобновяемите енергийни източници към зелена енергия.

 

„Изключително вероятно” в доклада означава най-малко 95-процентова вероятност, в сравнение с 90% през 2007 г., и 66% през 2001 г.

 

Докладът, съставен от научния труд на стотици изследователи и експерти, ще бъде проверен далеч по-обстойно, след като през 2007-ма бяха допуснати значителни грешки в проекциите за топенето на хималайските ледници. Външна оценка по-късно установи, че те не влияят върху заключенията от разработката.

 

Скептиците, които оспорват доказателствата за човешката намеса в климатичните промени, подкрепят тезата си с данните, според които в последните години температурите са се забавили повишаването си, въпреки нарастващите емисии на парникови газове.

 

По този повод Комисията повтори казаното в доклада от 2007 г., че тенденция на затопляне е "недвусмислена". Някои ефекти ще са видими поколения наред. "Като резултат от нашите минали, настоящи и бъдещи емисии на въглероден диоксид, ние се обрекохме на климатични изменения и последиците ще са видими в продължение на много векове, дори ако емисиите на въглероден диоксид бъдат напълно спрени", казва съпредседателят на Комисията Томас Стокър.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си