Очакваме Вашите предложения как да се реши социален проблем, свързан с децата в България

Ние вярваме, че можем да подобрим бъдещето на българските деца и знаем, че голямата промяна започва и се гради от ярки личности с дръзки и нови идеи.

Затова фондация Reach for Change в партньорство с Нова телевизия стартира инициативата Game Changers или ПРОМЯНАТА! Целта й е да открие, да даде публичност и подкрепи онези предприемчиви личности, които работят активно за по-доброто бъдеще на децата. Победителят в конкурса ще получи финансова подкрепа и професионални съвети и насоки.

Какво представлява проектът и какви са условията за кандидатстване или номиниране на участници, попитахме Юрий Вълковски, регионален мениджър на Game Changers – Промяната и Мекти Ализаде, отговорен меиниждър за управлението на програмата в Източна Европа и Централна Азия. Ето какво разказаха те за инициативата пред NovaNews.bg.

 

 

Какво е Промяната и как се стигна до нея?
Юрий Вълковски: ПРОМЯНАТА е възможност за хора, които искат да подобрят живота на децата в България. ПРОМЯНАТА е програма, която ще помогне на силно мотивирани хора и организации да развият важна социална дейност и същевременно да станат по-самостоятелни и независими.
ПРОМЯНАТА се роди в резултат на партньорството между "Нова Броудкастинг Груп" и международната фондация "Reach for Change". Ние заедно решихме, че не е достатъчно само да подкрепяме благотворителни инициативи насочени към децата, но има смисъл да отидем на следващо ниво – да подкрепим тази хора и организации, които предлагат устойчиви и системни решения за по-добър живот на децата в България.
Важно е да отбележим, че Нова телевизия е много повече от медиен партньор на тази инициатива. Нова телевизия е реален съорганизатор и ключов партньор за реализацията на този важен проект. На практика "Нова Броудкастинг Груп" партнира на ПРОМЯНАТА по три начина. Първо, чрез осигуряване на финансирането за тази програма в България. Второ, чрез активно участие на служителите на компанията в избора на най-добрите идеи за подобряване живота на децата. И, трето, не на последно място, чрез медийното популяризиране на тази нова възможност за социалните предприемачи в България.
На глобално ниво, фондация "Reach for Change" работи по сходни програми във вече 16 държави в Европа, Африка и Азия. Имаме дългосрочен договор с Modern Times Group и  съвместна дейност в почти всички държави, където тази престижна медийна група работи.

 

Колко души са подали заявленията си за социални предприемачи в системата на програмата?
Юрий Вълковски: Към момента 493 човека и организации от България са създали свои профили в нашата система. От тях 466 вече са започнали да попълват формуляра за кандидатстване, а над 66 човека вече са подали попълнените си формуляри. Интересът към програмата надхвърля нашите първоначални очаквания и показва, че в България наистина има нужда от подобна програма за подкрепа на социалното предприемачество.

 

А докога е срокът за кандидатстване по програмата?
Юрий Вълковски: Ще приемаме заявления за кандидатстване до 24 часа на 26-ти август. След това онлайн системата ни за кандидатстване ще бъде затворена. Но аз горещо препоръчвам на всички кандидати да не чакат последния ден, защото това ще натовари излишно системата, а и може да направи кандидатстването им по-затруднено. Нещо повече, ако подготвят кандидатурата си по-рано те ще могат да се свържат с мен за допълнителни въпроси и уточнения, а ако изчакат последния момент това вече няма да е възможно.

 

Какви са условията за кандидатстване по инициативата Промяната - Game changers?
Юрий Вълковски: Кандидатстването по програмата е изключително улеснено. На този етап искаме от кандидатите да попълнят само и единствено онлайн формуляр, където да изложат своите идеи и предложения как да се реши даден социален проблем, свързан с децата в България. Не изискваме никакви допълнителни документи при самото кандидатстване.
Важно е да се подчертае, че програмата е отворена не само за неправителствени организации (сдружения и фондации), но и за индивидуални физически лица. Тоест, всеки който има интересна и иновативна идея може да се обърне към нас.
Конкретните критерии, по които ще оценяваме идеите са шест. Ние ще подкрепим идеи, които са иновативни, в ранен етап на осъществяване, подобряват живота на децата, водят до промяна на системата, имат потенциал за разрастване и включват план и визия за устойчиво финансово развитие. В допълнение, очакваме кандидатът, който е подал идеята да има предприемачески дух и навици, да притежава лидерски качества и да бъде съпричастен към социалните ценности и каузи.

 

Можете ли да ни споделите някои от проектите или поне насоките, в които кандидатстващите социални предприемачи желаят да подпомогнат децата и подрастващите?
Юрий Вълковски: На този етап ние не бихме могли да разкрием конкретните идеи на кандидатите, защото те се намират в конкуренция помежду си. Но това, което мога да споделя е, че имаме идеи в абсолютно всички сфери на дейност, свързани с децата в България. Сред подадените проекти има такива насочени към развитие на компютърните и технологични умения на децата, проекти насочени към повишаване на екологичната култура, насочени към развиване на спортни умения, както и насочени към стимулиране на творческите заложби на децата. Имаме и множество проекти насочени към специфични групи деца, като например деца с различни форми на увреждания или затруднения в развитието. Спектърът от идеи е наистина широк и това много ни радва.

 

Има ли някаква тенденция: повече мъже или жени кандидатстват; на каква възраст и от кои части на България са кандидатите?
Юрий Вълковски: Профилът на кандидатстващите наистина е интересен. Определено може да кажем, че жените са по-активни. Около 80% от профилите в системата са създадени от жени. Това, обаче не ни учудва, защото подобна е тенденцията във всички държави в Европа, Африка и Азия, където развиваме същата програма. Всъщност, в някои държави процентът на жените е още по-голям. Може би, просто жените са по-чувствителни към социалните проблеми навсякъде по света.

Имаме 18-годишни кандидати (което е долната граница), но имаме и кандидат, роден преди повече от 70 години. Повечето от кандидатите са в активна възраст, с по-голям или по-малък житейски опит. Интересното е, че голяма част от тях (близо половината) имат досегашен професионален опит в частния сектор, тоест сред кандидатите имаме множество хора, които досега не са работили в неправителствени организации. Огромното мнозинство от кандидатите са с висше образование.

За нас е много важно да отбележим, че сред кандидатите има хора от цялата страна – от Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе, Кюстендил, Велико Търново, Видин и т.н., от малки и големи населени места, включително от съвсем малки села. Разбира се, имаме и множество кандидати от София.
В това отношение ние дължим огромна благодарност на Нова телевизия, която помогна изключително много за това информацията за конкурса да достигне до всеки български дом и до всеки активен гражданин, които има важна социална идея насочена към децата.

 

Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в програмата 26 август. Какво ще кажете на хората, които все още се колебаят дали да поемат предизвикателството на „Промяната”?
Юрий Вълковски: Програмата е отворена за абсолютно всеки. Тя е много демократична. Освен това ние като международна фондация гарантираме, че изборът ще е прозрачен, обективен и абсолютно честен.
Единственото, което се иска от Вас е да имате значима социална идея, които може да промени живота на децата в България към по-добро. Тази идея може да започне с нещо скромно, но да има потенциал за развитие в бъдеще. Ако вие сте мотивирани, ако за вас социалните каузи са важни, ако искате да направите нещо за децата в България - и знаете точно как – то тогава вие сте нашият човек и непременно трябва да кандидатствате.
Това, което ще получите, ако бъдете избрани, е безценно. И тук не става дума само за финансовата подкрепа от 30 000 лв. Тя е важна, но още по-важни са консултациите, обученията и бизнес насоките, които ще получите от нашите ментори, както и възможността да станете част от международната мрежа на "Reach for Change". Заслужава си да опитате!

 

Разкажете ни повече за дейността на фондация Reach for Change?
Мекти Ализаде: Reach for Change е неправителствена организация, създадена през 2010 г. от групата Kinnevik (MTG, Tele2, Millicom и Kornsas), за да подобри живота на децата. Ние в Reach for Change силно вярваме, че дори един единствен глас може да създаде промяна, а едно движение може да промени целия свят. Ето защо ние намираме и развиваме лидери на промяната - местни социални предприемачи с иновативни идеи, решаващи някои от най-належащите проблеми на децата. Предприемачите получават подкрепа в разработването на иновациите и/или идеите си чрез финансиране, достъп до бизнес опит и възможности за мрежови контакти. От създаването ни сме подкрепили 50 лидери на Промяната, а броят на децата, на които помагаме, нараства с невероятно темпо: през 2013 г. успяхме да подобрим живота на 1 078 853 деца в девет държави.

 

Какви са чуждите проекти по инициативата и набират ли се в момента кандидатури за социални предприемачи в друга страна?
Мекти Ализаде: Тази година заедно с MTG започнахме новата кампания за "Промяната". Основната разлика от предишните ни основни дейности, е че медийните ни партньори и техните зрители участват активно в промотирането на кампанията и процеса на подбор на лидерите на промяната. Кампанията се осъществява в 11 държави: Швеция, Дания, Норвегия, Естония, Латвия, Литва, България, Русия, Гана и Танзания. Във всички тези държави непрестанно получаваме кандидатури от местните социални предприемачи. А до края на годината ще представим пред обществото новите местни герои: смели, умни и отдадени на каузата си социални предприемачи, които създават един по-добър свят за децата.


 
Може ли от всички, да се открои един, най-успешно реализиран проект и защо?
Мекти Ализаде: Много е трудно да се избере един единствен проект от нашето портфолио. Всеки един от нашите 50 социални предприемачи е уникален; всички те се различават един от друг и е много трудно да бъдат сравнявани. Но, всички те и Елемна Тимофеева от Русия, която помага на момичета, преживели трафик и домашно насилие; и Алия Архарова от Казахстан, която създава равни възможности за деца с аутизъм; и Джеймс Кофи Анан, който помага на деца в Гана да избягат от робство; и десетките ни лидери на промяната - всички те създават нови ценности и са наистина отдадени на каузата да подобрят живота на децата. Това е общото между тях.


 
Доколко инициативата у нас е успешна и какво още е нужно, за да сме по-добри?
Мекти Ализаде: В България имахме много успешен старт. Общественият интерес надхвърли очакавнията ни - от 30 май, когато започна кампанията, в системата са се регистрирали над 450 кандидати. Не мога да обсъждам кандидатурите, но общото, което виждам между тях, е че всички хора са силно отдадени на защитата на детските права и на идеята да подобрят живота на децата. Сигурен съм, че със силната подкрепа на партньорите ни от Нова и с помощта на зрителите на Нова ще изберем най-добрия лидер на промяната, който един ден ще ни накара да се гордеем с неговата/нейната работа.

 

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес