Вижте какво разпорежда образователният министър

  • Анкета Съгласни ли сте с решението на властите учениците да се върнат в клас от 12 април?

Министърът на образованието Красимир Вълчев издаде заповед за това кои ученици ще продължат да се обучават дистанционно.

В нея е разписано за периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда, както следва: 

- В периода от 12.04 до 23.04 за учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас

- В периода от 26.04 до 29.04 за учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас.

Ще намалят ли учебния материал за матурите?

Изключение от заповедта се допуска за учениците от 5 до 12 клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища.

Цялата заповед: