Той подавал фалшиви декларации до НАП за фиктивни доставки

Съдят бизнесмен за укриване на данъци за над 3 милиона лева. Обвиняемият П.Г. е собственик, управител и представител на търговско дружество „Л..“ ЕООД, съобщават от прокуратурата. Ръководената от него фирма изкупувала зърно от земеделски производители. Въпросните контрагенти не били установени и регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.

Съдят мъж от Добрич, не плащал данъците на над 300 коли

В подаваните в НАП от името на „Л.“ ЕООД месечни справки-декларации се декларирали фиктивни доставки от несъществуващи фирми. По този начин се акумулирал неоснователен данъчен кредит, след което се осъществявали реални доставки на зърно, нужно като суровина за дейността на други фирми. За тях дружеството на обвиняемия получавало реални плащания.

Четирима души са задържани за пране на пари и укриване на данъци

В хода на разследването е било установено, че П.Г. избегнал плащането на данъчни задължения на „Л.“ ЕООД в особено големи размери - 3 321 862,05 лева, представляващи дължим данък върху добавената стойност. Обвиняемият чрез упълномощено лице подал по електронен път месечни справки-декларации за конкретни данъчни периоди, които били фалшиви. За целта били използвани неистински фактури при упражняване на стопанската дейност, водене на счетоводство и пред органите на приходите.