Усвоени ли са милиарди левове в нарушение на закона?

Държавното дружество „Автомагистрали” ЕАД е заобикаляло Закона за обществените поръчки. Това заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков пред NOVA. При изпълнението на четири договора, които пътната агенция възлага директно на „Автомагистрали” ЕАД, e изразходван публичен ресурс неефективно. От проверката става ясно, че дружеството не е имало възможност и капацитет да ги изпълни.

„При изпълнението на 4 договора, които АПИ възлага директно на „Автомагистрали” ЕАД се получава неефективно разходване на публичен ресурс. Законът за обществените поръчки се заобикаля чрез поредица от събития”. Това заяви Цветков в студиото на „Здравей, България”.

Прокуратурата се самосезира след доклада за „Автомагистрали”

Той добавя, че АПИ е възложило поръчката на „Автомагистрали” ЕАД по облекчен път.

„Това се случва, защото „Автомагистрали” ЕАД декларират пред Пътната агенция, че разполагат с ресурсите, персонал и техника, с които да изпълнят ремонтните дейности. Именно това е основанието по силата на което се възлагат договорите”, обясни Цветков.

 

 

Какво обаче се случва?

„При изпълнението на тези договори, „Автомагистрали” ЕАД не ги изпълнява със собствени ресурси. Те дори нямат персонал. Нямат и техника. Поради тази причина те започват да наемат техника, защото законът не го забранява. Тя обаче се наема заедно с работниците. Това вече не е наем на техника, а изпълнение на строително-ремонтни дейности, което е задължение по договора на „Автомагистрали” ЕАД. Това е едно фактическо заобикаляне на Закона за обществените поръчки”, казва Цветков.

Сметната палата: „Автомагистрали“ сключвало договори с трети лица по облекчен ред

Според него фирмите, с които работи „Автомагистрали” ЕАД не са избрани по Закона за обществените поръчки, а по някакъв вътрешен критерий.

Той коментира и предстоящия одитен доклад за Българската банка за развитие:

Цветков казва, че Сметната палата е извършила одит на министъра на икономиката по отношение упражняването на правата за собственост на дружествата с държавно участие.

„ББР е еднолично акционерно дружество с принципал Министерство на икономиката. Ние проверихме как министърът на икономиката е упражнявал тези надзорни функции, които са му вменени със закона”, казва Цветков.

„И при този одит се вижда, че тези дружества не се управляват както трябва. Потвърждава се една теза от преди 30 години, че държавата не е много добър собственик”, каза председателят на Сметната палата.

Повече по темата гледайте във видеоматериалите.