Целта е да бъде осигурен бърз канал, по който максимално много шофьори да бъдат уведомявани

До средата на октомври ще влезе в сила електронното известяване на водачите за наложените им глоби при извършено нарушение. Уведомяването ще става по телефон или имейл чрез Системата за сигурно електронно връчване. Това стана ясно в понеделник по време на свиканата от премиера Денков регулярна среща по проблемите на пътната безопасност.

Целта на нововъведението, по което работят съвместно Министерството на електронното управление и Министерството на вътрешните работи, е да бъде осигурен бърз канал, по който максимално много шофьори да бъдат уведомявани, когато имат наложена електронна глоба.

ВОЙНАТА НА ПЪТЯ: Ще помогнат ли законодателни промени за овладяване на травматизма по улиците

Последващото връчване на глобите, както и досега, е възможно по 3 начина – лично срещу подпис, електронно - чрез системата за сигурно електронно връчване или през портала на МВР за електронни административни услуги, както и по пощата – с препоръчано писмо с обратна разписка.

Източник: Пресслужба на МС