Това сочат данни на НСИ

Българската икономика нараства с 0,4% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие, когато също се разшири с 0,4 на сто, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Основна подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал със 7,8% и крайното потребление с 1,6 на сто. Спрямо третото тримесечие на предходната година БВП се повишава през периода юли - септември 2023 г. с 1,7%, което представлява забавяне спрямо растеж с 2,0% през второто тримесечие и с 2,4% през първите три месеца на настоящата година.

ПРОБЛЕМИТЕ В БЮДЖЕТ 2024: Икономисти смятат, че заложените приходи са нереалистични

Крайното потребление регистрира ръст от 6,1%, докато брутообразуването на основен капитал се увеличава с 9,4% през третото тримесечие спрямо година по-рано по сезонно изгладени данни.

В същото време износът на стоки и услуги намалява със 7,8% на годишна база, а вносът на стоки и услуги - със 7,5%.

Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 47,7328 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 41,6404 млрд. лева. Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (77,7%), което в стойностно изражение възлиза на 37,1114 млрд. лева.

През третото тримесечие на тази година бруто капиталообразуването е в размер на 8,6805 млрд. лева и заема 18,2% относителен дял от БВП на страната. Експресните данни НСИ показват, че основната причина за регистрирания икономически растеж през третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходните три месеца на годината е увеличението на крайното потребление с 1,6% след негово повишение с 1,6% и през второто тримесечие, както и брутообразуването на основен капитал, което нараства със 7,8% (след повишение с 2,9% през второто тримесечие).

Министерството на финансите предлага поетеапно вдигане на осигуровките

Спрямо година по-рано крайното потребление нараства през третото тримесечие с 6,1% (след повишение с 5,7% през предходните три месеца), а бруто образуването на основен капитал се повишава с 9,4% (след слабо нарастване с 0,4% през второто тримесечие). През периода юли - септември на 2023 г. външнотърговското салдо на нашата страна е положително и в размер на 1,9409 млрд. лева, като износът на стоки и услуги се понижава с 3,4% спрямо предходното тримесечие и със 7,8% спрямо година по-рано, достигайки 28,0499 млрд. лв., докато вносът се понижи с 0,1% на тримесечна база и със 7,5% спрямо третото тримесечие на 2022 г., достигайки 26,109 млрд. лева.