Преглед на печата с журналиста от вестник \"24 часа\" Павлина Трифонова...

Преглед на печата с журналиста от вестник \"24 часа\" Павлина Трифонова.