Това сочи доклад на Сметната палата

10 години е липсвал контрол върху концесията на ски зоната на Банско. Това сочи доклад на Сметната палата.

 

Според проверката до 2009 година в екоминистерството не са били създадени условия за контрол на концесионния договор. 

 

Освен това, в договора има клаузи, които са определени като непрецизни. Те са свързани с ползването на територията, концесионното възнаграждение, банковата гаранция и опазването на околната среда.

 

Оказва се, че в договора няма клаузи за санкции и неустойки при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията му.

 

Според Сметната палата първите 10 години контролът на концесията, който е трябвало да бъде извършван от екоминистерството, е бил неефективен.

 

Сметната палата дава и препоръки към министъра на околната среда и водите. Сред тях са създаването на регистър на активите на концесионера, отстраняване на несъответствията между действащата нормативна уредба, както и окончателното изясняване на размера на използваната площ. 

 

В съобщението на Сметната палата се уточнява, че министърът има срок от четири месеца, за да предприеме някакви действия.