Според работодателите във финансовата рамка липсват реформи

Тристранният съвет се събира, за да обсъди проекта на Бюджет 2024. Очаква се работодателските организации да не го подкрепят. Мотивът им е, че е предвиден ръст от 3,2% на брутния вътрешен продукт, който те смятат за нереалистичен. Също така отчитат и липсата на реформи, както и вдигането на максималния осигурителен праг.

Какви са корекциите в Бюджет 2024

Под въпрос е как ще гласуват синдикалните организации. Традиционно, исканията от тяхна страна са за повече средства в социалната сфера. Независимо дали проектът получи подкрепа или не на заседанието, той ще бъде разгледан след това от Министерския съвет.

В момента се обсъжда финансовата рамка на НЗОК. При нея се предвижда ръст от 3,2%.