Санкцията ще бъде в размер до 100 лева за всеки член на семейство...

Солени глоби за всички домакинства, които не са избрали домоуправител в срок, предвижда законът за етажната собственост. До 100 лева ще бъде глобяван всеки член на домакинство, ако до края на месеца живеещите в блока не си изберат домоуправител. Проверките започват от сряда.

 

До този момент близо 1500 домакинства са избрали иконом на блока си. Голяма част в Благоевград обаче все още нямат такъв. За да се избегнат междусъседски спорове, отскоро в града заработиха и професионални домоуправители срещу сумата от около 4 лева на месец за семейство.  

 

„Санкциите за тези, които не са избрали домоуправител по смисъла на закона са за физическите лица от 20 до 100 лева, а за юридическите от 150 до 350 лева”, казаха от община Благоевград.

 

Все още обаче няма яснота какъв е принципът на изчисляване и събиране на глобите.