За миналата учебна година са спрени помощите за 63 172 деца

За последните две години, откакто механизмът за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици е започнал да се прилага, учители, социални работници, полицаи, общински служители са върнали общо 40 029 деца и ученици в образователната система, съобщи  вицепремиерът Томислав Дончев, цитиран от БТА. 

За учебната 2018/ 2019 г. нови 19 077 деца и ученици са записани за първи път или са върнати в детска градина или в клас, като 18 255 са останали там и до момента, допълни Дончев.

Той съобщи, че броят на новоотпадналите за тази учебна година към 30 април, който е 5200 деца и ученици , е намалял три пъти и за първи път бележи значителен спад. За учебната 2017/2018 г. броят на отпадналите е бил 14 058, а за учебната 2016 /2017 г. е бил 20 092, което означава, че спрямо този период броят на отпадналите е намалял четири пъти.

Вицепремиерът Томислав Дончев направи коментара след края на заседанието на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Томислав Дончев изтъкна необходимостта от това основното образование да стане задължително по Конституция, както е било в Търновската конституция. Мисля, че като минимум в нашата Конституция, специално в чл.53, текстът трябва да бъде променен и образованието - задължително до 16-годишна възраст, този текст трябва да бъде редактиран и задължително да е основното образование, посочи вицепремиерът и допълни, че подобно послание на ниво Конституция би дало по-голяма сила и на законодателството, и на всички институции, които го прилагат.

Все по-малко деца отпадат от училище, а и все повече деца посещават детските градини без родителите им да получават помощи, съобщава БГНЕС. За учебната 2017/2018 година броят на децата и учениците, на чиито родители са спрени месечните помощи за отглеждане на дете, е 63 172. Размерът на спрените месечни помощи е 4 351 673 лв.

Най-често причините за непосещаване на детската градина и училището са свързани с високата степен на мобилност на семействата и миграция към чужбина, ранните бракове и майчинство, както и нисък образователен статус на родителите. Други причини за отпадането на децата и учениците са липса на официално определен законен настойник при отсъствие на родителите.

Общо в страната учениците са 581.3 хил. От тях едва 86.1 хил. учат в селата. 85.2% от децата в началните класове (I-IV клас) учат чужди езици, 91.9% от тях - английски.

14 училища са били закрити или слети преди началото на настоящата учебна 2018/2019 година. Така общообразователните училища остават 1955, като това включва и тези в чужбина с финансиране от българската държава. Най-много са основните - 1173. Средните училища са 468, гимназиите са 115, обединените - 68.

СЕДМИЦА ДО МАТУРИТЕ: Явяват се над 52 000 зрелостници

Все по-малко деца отпадат от учебните заведения в резултат на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. За 2014/2015 учебна година са отпаднали 21 146 деца; за учебната 2015/2016 г. броят на отпадналите е почти идентичен – 21 172; за 2016/2017 г. – 20 092, като рязък спад се забелязва през 2017/2018 г. - 14 058 ученици; а през настоящата 2018/2019 г. са отпаднали едва 5 210 деца, включително родените от 1999 до 2002 г.

Независимо от постигнатите положителни резултати, процентът на преждевременно напусналите училище продължава да е голям — 12,7 за учебната 2017/2018 година. През същата година в училище са върнати общо 23 900 деца и ученици, като от тях 21 776 са задържани в системата предучилищното и училищното образование.

За учебната 2018/2019 година към дата 01.04.2019 г. са върнали общо - 19 077, включително и новозаписаните, като са задържани - 18 255 деца и ученици, похвално малък е делът на повторно отпадналите - само 822 деца. 

Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.