Вижте откога

От  31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици. Това гласи заповед, издадена днес от министъра на здравеопазването.

От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.

МОН обяви сроковете за края на учебната година

ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Наблюдават матурите в реално време с камери