Хинков се мотивира с "неудовлетвореност от отчетността на свършената работа"

Освободиха директора на "Здравна инвестиционна компания за детска болница“ проф. Елена Пенева. Информацията е от Министерството на здравеопазването.

Илко Семерджиев: Не може човек без опит и с установени закононарушения да оглави НЗОК

На 28 септември 2023 г. министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, подписа протокол за освобождаването на проф. Пенева от заеманата длъжност. Предстои Съветът на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на обстоятелствата в Търговския регистър и регистър за юридически лица с нестопанска цел в предвидените законови срокове.

Мотивите на министър Хинков за освобождаването на проф. Пенева са "неудовлетвореност от отчетността на свършената работа", допълниха от пресслужбата. След разглеждане на кандидатурите за нов изпълнителен директор, решението на министъра ще бъде оповестено публично.

Мисията на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" е добросъвестно и ефективно изпълнение на ролята на държавата в лицето на Министерство на здравеопазването за организиране и контрол на дейностите по проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Национална многопрофилна детска болница, която да отговаря на националните нужди на детското здравеопазване и да подсигури прилагане на актуалния световен опит и стандарти за най-добра грижа за децата. Проф. Пенева беше назначена през април 2022 г.

Хинков: Проектът за строеж на Национална детска болница не е спиран

Източник: БТА, Десислава Пеева