Това заяви председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Частните пенсионни дружества поискаха задължителната вноска в техните фондове да бъде удвоена – от сегашните 5% до 10%. Това заяви председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова по време на дискусия, организирана от Българската стопанска камара (БСК).

От нея се разбира, че става въпрос за допълнителни 5 пункта към досегашната обща осигурителна тежест от 19.8% за трета категория труд, а не за заместване на част от вноската в НОИ. Това означава, че ако политиците приемат тази идея, осигурителната тежест ще нарасне до близо 25%.

Според Милтенова е необходимо плавно увеличаване до 10% на размера на осигурителните вноски с цел постигане на по-висок коефициент на заместване на трудовите доходи и по-малък натиск към солидарния стълб и преодоляване на дефицитите в него.

Надзорът на НОИ обсъжда проектобюджета на Държавното обществено осигуряване

Припомняме, че пенсионно-осигурителната система в България – в настоящия ѝ вид с три „стълба", действа от началото на века. Първоначално вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в частните дружества, които родените след 31 декември 1959 г. задължително внасят, беше 2 процентни пункта от общата вноска върху доходите на работещите. Постепенно през годините беше увеличавана и през 2009 г. достигна 5 процентни пункта. Оттогава тя не се е увеличавала.

През 2015 г., при управлението на втория кабинет на ГЕРБ, тогавашният финансов министър Владислав Горанов успя да наложи волята си и общата вноска на за работещите беше вдигната с 2 процентни пункта, но те отидоха в НОИ, а не в частните фондове, каквато беше първоначалната идея при създаването на Кодекса за социално осигуряване.