Вижте как да блеснете пред интервюиращия

Може би вече знаете, че актуализираната автобиография и изпипаното мотивационно писмо ще ви помогнат да изпъкнете сред многото кандидати за определена позиция. Но знаете ли как да блеснете на следващото ниво - на интервюто за работа?

Разбирането на въпросите, които вероятно ще ви бъдат зададени по време на интервюто за работа, може да ви даде възможност да съставите отговори, които най-добре подчертават вашите квалификации и защо сте подходящият кандидат за позицията. Вижте кои са най-важните въпроси, които можете да очаквате по време на следващото си интервю за работа, както и как да подготвите отговори, които ще впечатлят всеки интервюиращ.

Какво ви прави уникални?

Работодателите често задават този въпрос, за да установят защо може да сте по-квалифициран от другите кандидати, с които провеждат интервю. Кариерният консултант Дженифър Херити дава полезни насоки. „Понякога, когато помагам на някого да се подготви за интервю, установявам, че той пропуска своите уникални умения. Например лесно може да не се разпознаят черти или умения, които са естествени силни страни, като например способността да се говори друг език или да се мотивира екип”, казва тя. Най-полезно е да се сетим за какъв съвет или подкрепа ни търсят хората - това е показател за това, което можем да предложим по уникален начин.

Можете да структурирате отговора си, като следвате тези три правила: Прегледайте описанието на длъжността за качества, които работодателят намира за ценни. Включете начините, по които сте били успешни на предишните си длъжности. Подчертайте чертите или уменията, за които сте били похвалени от бившите си ръководители и колеги.

Примерен отговор: "Мисля, че това, което ме прави уникален, е способността ми да спазвам и изпреварвам крайните срокове, без да жертвам точността в работата си. В предишната ми работа моят ръководител постоянно ме хвалеше за това, че завършвах тримесечните доклади рано и с високо качество. Това ми позволи да поемам допълнителни отговорности и в крайна сметка доведе до повишението ми."

Разкажете повече за себе си и квалификациите си.

Работодателят задава този въпрос, за да разбере по-добре уменията и постиженията ви и защо смятате, че ще бъдете подходящ кандидат. Отговорът ви трябва да бъде кратък и директен. Включете информация за биографията си, основните си постижения и защо смятате, че сте подходящ за отворената длъжност.

Примерен отговор: "През последните три години съм счетоводител, където следя задълженията и вземанията, както и контролирам заплатите. Успях да открия и разреша несъответствията между дължимите и получените суми, което в крайна сметка спести на компанията ни хиляди левове от недостатъчно платени сметки. Наскоро получих дипломата си за експерт-счетоводител и смятам, че опитът ми в счетоводството и вниманието към детайлите ще ме направят подходящ за позицията."

Снимка: iStock

Защо искате да работите в тази компания?

Интервюиращите задават този въпрос, за да разберат дали сте отделили време да проучите компанията и да прецените как бихте се вписали в нейната култура.  Най-добрият начин да се подготвите за този въпрос е да си напишете домашното и да се запознаете с продуктите, услугите, ценностите, историята и културата на бъдещия работодател. В отговора си споменете конкретни аспекти на компанията, които съответстват на вашите ценности и кариерни цели.

Примерен отговор: "Тази компания винаги изпреварва технологичните тенденции и постоянно търси начини за подобряване на продуктите си, а този вид иновативно мислене наистина ме вдъхновява. Оценявам също така колко много е дала обратно на обществото, особено в усилията си да произвежда по-екологични продукти. Винаги търся начини за намаляване на собствения си въглероден отпечатък."

Какво ви интересува за длъжността?

Специалистите по човешки ресурси често задават този въпрос, за да се уверят, че разбирате ролята, а също и за да ви дадат възможност да подчертаете съответните си умения. Проучете внимателно описанието на длъжността и сравнете неговите изисквания с вашите умения и опит. В отговора си се съсредоточете върху няколко работни задължения, които биха ви доставили особено удоволствие и с които имате опит.

Примерен отговор: "В описанието на длъжността се споменава, че тази длъжност ще отговаря за настаняването на нови служители, както и за съставянето и разпространението на актуализиран наръчник на служителите. В настоящата ми роля ми харесва да работя с новите служители, за да им помогна да се чувстват добре дошли и уверени в ролята си. И съм установила, че актуализираният наръчник на служителя може да бъде отличен източник на информация, който да им помогне да се адаптират към фирмените политики."

Снимка: iStock

Какво ви мотивира?

Работодателите задават този въпрос, за да оценят нивото на самосъзнание и да се уверят, че мотивацията ви съответства на ролята и на компанията като цяло. За да отговорите, бъдете възможно най-конкретни, давайте примери от реалния живот и обвързвайте отговора си с длъжността и/или мисията на компанията. Помислете дали да не си зададете тези три въпроса, за да подготвите отговора си: Как изглеждаше един чудесен работен ден в предишната ви роля и защо? Какво ви е накарало да изберете вашата професия или област? Какво ви подтикна да кандидатствате за длъжността, когато прочетохте описанието на длъжността?

Примерен отговор: "Истинската промяна в живота на моите пациенти и техните семейства ме мотивира да се стремя към съвършенство във всичко, което правя. С нетърпение очаквам да видя реакциите на пациентите си, когато постигнем положителен резултат, който ще промени живота им завинаги. Ето защо станах медицинска сестра и защо се стремя към позиция в педиатрията."

Кои са най-силните ви страни?

В отговора си на този въпрос споделете най-важните си технически и меки умения. Въпреки че може да се чувствате неудобно да говорите за себе си, не забравяйте, че това е вашата възможност да кажете на човека отсреща какво ви прави страхотен кандидат. За да отговорите, следвайте тези правила: 1. Споделете едно или две положителни качества: "Винаги естествено ми се е получавало да бъда лидер и съм работил добре в бързо развиваща се среда..." 2. Подкрепете ги с примери: "...Надминавах ключовите си показатели за ефективност всяко тримесечие и бях повишен два пъти през последните пет години. Поглеждам назад към тези успехи и знам, че нямаше да ги постигна, ако не бях изградил и ръководил екипи, съставени от висококвалифицирани и разнообразни хора. Гордея се с умението си да накарам многофункционалните групи да работят в една и съща посока..." 3. Свържете ги с длъжността, за която се явявате на интервю: "...Освен това редовно усъвършенствах управленските си умения чрез 360-градусови прегледи и откровени разговори с екипа си и знам, че да продължа да изграждам лидерските си умения е нещо, което искам от следващата си позиция."

Кои са най-големите ви слабости?

Може да е неудобно да обсъждате слабостите си в среда, в която се очаква да се фокусирате върху постиженията си. Въпреки това, когато отговорите правилно, споделянето на слабите ви страни показва, че сте наясно със себе си и имате интерес към непрекъснато развитие и учене - качества, които са привлекателни за много работодатели. Този алгоритъм може да бъде много полезен: 1. Изберете действителна слабост (а не силна страна), която е честна, но има професионално значение: "По природа съм интроверт..." 2. Добавете контекст: "...От първата ми работа след колежа съм склонен да се справям добре с малко надзор и висока степен на независимост..." 3. Дайте конкретен пример:" ...След като бях назначен в екип, който трябваше да дава месечни актуализации за напредъка, знаех, че дължа на колегите си и на себе си да се науча как да си сътруднича по-добре с другите..." 4. Обяснете как сте го преодолели или работите за преодоляването му: "...преминах онлайн курс за подобряване на комуникативните умения и се научих как да се обръщам към колегите си с по-голяма увереност, а също и как да усъвършенствам презентационните си умения, така че да се чувствам по-спокойна, когато дойде ред да изнасям месечна презентация. Никога няма да бъда най-гласовитият човек на среща, но определено мога да допринеса за всеки разговор и да бъда ефективен екипен играч."

Какви са целите ви за бъдещето?

Мениджърите „Човешки ресурси” често питат за бъдещите ви цели, за да преценят дали е вероятно да останете в компанията в дългосрочен план. Освен това този въпрос се използва, за да се прецени вашата амбициозност, очаквания за кариерата ви и способността ви да планирате напред. Най-добрият начин да се справите с този въпрос е да проучите настоящата си кариерна траектория и как тази роля може да ви помогне да постигнете дългосрочните си цели.

Примерен отговор: "Бих искал да продължа да развивам експертните си познания в областта на маркетинга през следващите няколко години. Една от причините, поради които се интересувам от работа в бързоразвиваща се стартираща компания, е, че ще имам възможност да си сътруднича с различни отдели. Вярвам, че този опит ще ми послужи добре за постигането на крайната ми цел - един ден да оглавя маркетингов отдел."

Къде се виждате след пет години?

Това как си представяте живота си в бъдеще може да помогне на работодателите да разберат дали длъжността и компанията съответстват на вашите цели за лично развитие. За да отговорите на този въпрос, можете да посочите конкретни кариерни цели, включително всички мечтани роли или проекти.

Примерен отговор: "Някои от бъдещите ми цели за следващите няколко години включват ръководене на проектантски екип. Вълнува ме и перспективата да работя с продуктовите и събитийните екипи по разработването на рационализирани процеси, тъй като това е естествено съчетание с моя опит в управлението на проекти. Бих искал също така да доразвия уменията си в областта на потребителското изживяване, за да подпомогна създаването на по-фокусирани върху потребителите проекти."

Снимка: iStock

Какво най-много ви харесвахте в последната ви работа?

Знаейки какво ви е харесало на последната ви позиция, работодателят може да придобие представа за мотивацията и личността ви, както и за това дали ще ви хареса новата длъжност. Специалистите съветват когато отговаряте на въпрос какво ви е харесало най-много на предишната длъжност, да споменете умение, черта или отговорност, които се изискват за длъжността, за която кандидатствате. Това може да покаже, че разбирате за какво кандидатствате и че вече знаете, че има аспекти на позицията, които биха ви харесали.

Примерен отговор: "Последната ми позиция в стартираща агенция. Не само научавах повече за маркетинга, но и ръководството ни научи на много неща за притежаването на бизнес. Атмосферата беше основана на сътрудничество и аз и екипът работихме заедно по почти всеки проект."

Какво най-малко ви хареса на последната ви позиция?

Този въпрос може да даде информация на работодателя за това каква работа ви харесва, какво е нивото ви на опит и дали бихте се вписали добре в компанията. Но избягвайте да казвате каквото и да било негативно за бившия си работодател, мениджъри или колеги. Поддържането на позитивен тон е от ключово значение, когато обсъждате причините за напускане на работа. Ако споделите, че предишната ви длъжност не ви е дала възможност да се развивате, това все пак може да бъде положителна причина за напускане, защото показва, че се интересувате от напредък в кариерата си.

Вместо това направете така, че отговорът ви да се отнася повече до кариерното ви развитие и ентусиазма ви да се присъедините към компанията. Желанието да направите следващата стъпка в професионалния си път винаги трябва да се разглежда като нещо добро, когато изразявате благодарност за възможността, която ви е предложила предишната ви длъжност, и вълнение за това как можете да допринесете и да разширите уменията си на тази нова позиция.

Примерен отговор: "Въпреки че се наслаждавах на времето, прекарано в учене и израстване на предишната ми работа, липсваха възможности за начина, по който исках да се развивам в кариерата си. Дълбоко се радвам да бъда предизвикан и да ставам все по-добър в това, което правя, което, както разбирам, е основен приоритет за мениджърите във вашата организация. Ето защо съм развълнуван да продължа да водя разговори за тази възможност."

 

Източник: indeed.com