Върви дебат във връзка с така наречения пакт за конкурентноспособност във връзка с идеите на уеднаквяването и на координирането на финансовата и на бюджетната политика.

Георги Първанов се срещна с представители на българската общност във Виена.

Върви дебат във връзка с така наречения пакт за конкурентноспособност във връзка с идеите на уеднаквяването и на координирането на финансовата и на бюджетната политика.

"Има много неща, на които ние трябва да кажем да. Има неща, на които ние първо трябва да зададем въпроси, а може би и да възразим. Става дума за това - е ли е изгодно за нас българите, да уеднаквим нашата данъчна система с европейската на този етап. Ние имаме данъците, които най-много стимулират европейските инвеститори и няма ли това да върже ръцете на две - три правителства занапред и вместо ние да постигнем по-голяма конкурентноспособност да се стигне до обратното – до едно отдалечаване и това в България трябва да си го кажем ясно", посочи президентът Първанов.

По думите му в противен случай поколенията ще търсят сметка, ако не отстояваме своята позиция, разбира се в рамките на съюзническата солидарност.

Българската общност изтъкна пред президента като проблем, че австрийската държава все още не е позволила българският език да е матуритетен.

Освен въпросите, свързани с образованието на българите в чужбина, бяха поставени и въпроси, свързани с инфраструктурата, какъвто бе въпросът на Юлия Койчева. Тя заяви, че има конкретен въпрос, който не е могла да го зададе на премиера Бойко Борисов, тъй като и обясни, че тя други от присъстващите тук се чувстват обидени, тъй като той си е тръгнал без да им благодари. Тя попита какви са тенденциите в близко бъдеще относно развитието на инфраструктурата.

Според представители на младежите, само във Виена 45% от българските студенти във Виена нямат намерение да се връщат в България. Президентът посочи, че трябва да се запознае с аргументите относно искането българският език да е матуритетен в чужбина.

"Вие не наливайте масло в огъня в отношението ни към г-н Борисов. Когато става дума за сериозни проблеми ние диалогът си го имаме", отговори президентът.

Той каза още, че приветства това, което се прави от правителството с амбицията да бъдат построени някои от магистралите, които от доста години са залегнали в нашите планове. Президентът заяви, че пътува често не само в междуградските, но в селските пътища, където по думите му положението е драматично.

"Преди седем –осем години инициирах един форум на държавните глави от региона за така наречените културни коридори. Ако няма добра инфраструктура – темата за културния туризъм трябва да остане на най-високия рафт. Говорим за селата – като го няма училището, ние оптимизирайки училищната мрежа много училища затворихме – читалищата затвориха, има един смесен магазин, в който няма нищо, а хлябът е на вересия – няма кой да остане, младите специално няма как да останат. Както Европа, така и България има бъдеще при силна регионална политика", заяви Първанов.

В момента ние нямаме сериозна политика в комуникационната структура, каза президентът. Той посочи, че трябва да решим кои са приоритетите на страната - здавеопазване, оброзавание.

"Много важно е да се намери балансът и държавническия подход", заяви Първанов. Друг въпрос, който бе поставен бе свързан с пенсиите, които получават българските пенсионери.

"Ключовата дума за нас от тук нататък като образование трябва да бъде конкурентноспособност", заяви президентът Първанов.