Само за година компаниите от Гърция са се увеличили със 72 %...

Националната статистика отчита влошаване на бизнес климата у нас, но въпреки това, все повече гръцки фирми изнасят бизнеса си в България. Само за миналата година тук са се пренесли почти 1600 гръцки компании. Общо в България предприятията с изцяло гръцки капитал са почти 3,8 хил. Само за година се увеличават със 72 %.

Сериозна миграция към България се отчита и при дружествата с румънски капитал. За година те са се увеличили с близо 50 % и вече са повече от 400.

Преди време Румъния повиши ставката на Данък добавена стойност, за да отговори на изискванията на Европейската комисия и МВФ, които й отпуснаха 20 млрд. евро помощ. Така бизнесът у нас стана още по-изгоден. За северната ни съседка България е „финансов рай", казват бизнесмени.

Подробности по икономическата ситуация с гръцките и румънските фирми у нас вижте във видеото.