То е заведено по молба на "Механичен завод – Девин" АД

Делото за несъстоятелност на ВМЗ-Сопот ще бъде разгледано в Пловдивския окръжен съд. То е заведено по молба на "Механичен завод – Девин" АД.


Основание за искането е натрупан дълг от над 2 млн. лева. На предишното съдебно заседание съдът изиска цялата преписка по прекратената приватизационна процедура за ВМЗ-Сопот.


Магистратите изискаха отново и информация от Министерство на икономиката за извършваното от завода производство на специална продукция.