Това показват данните от анализа на КНСБ за месец март

Запазва се тревожната тенденция издръжката на живота в България да поскъпва спрямо миналата година. Това показват данните от анализа на КНСБ за месец март.


От синдиката напомнят, че Европейската комисия публикува неотдавна резултатите от задълбочени анализи в 13 държави членки, които показват признаци на макроикономически дисбаланси през декември. 


За България от Комисията препоръчват „всеобхватен пакет от мерки за справяне с безработицата, която застрашава икономическия растеж“


Анализът на някои от основните макроикономически показатели за 2013 година показва забавяне на предвидения темп на икономически растеж. Той е ревизиран в прогнозата на служебното правителство от 1.9 на 1% от БВП. Това е в резултат на влошената външна и вътрешна икономическа среда, посочват от КНСБ.