Над 650 милиона евро са получили различни фирми по програмата

Повече от 650 милиона европейски средства са получили различни български фирми по европейската програма за конкурентноспособност. 

 

Средствата са усвоени само за изминалия програмен период. Отворени са близо 3 000 нови работни места. Най-успешните сектори са производство, иновации, информационни и комуникационни технологии. 

 

Предизвикателствата пред държавата остават - планирането и намирането на квалифицирани служители.