Вижте какво показват данните на Евростат

Автомобилът продължава да е основното транспортно средство във всички страни членки на ЕС. Пътуванията с коли са повече в сравнение с тези с влак, автобус, самолет или кораб. През 2021 г. на автомобилния транспорт се падат 79,7 на сто от пътникокилометрите в ЕС спрямо 7,3% за самолетите, 7,1% за междуградските автобуси, автобусите и тролейбусите, 5,6% за влаковете и 0,3% за морския превоз, отчита Евростат.

За едно десетилетие са настъпили редица промени в дела на използваните транспортни средства. През 2020 г. е имало увеличение в дела на автомобилите в общия транспорт до 81, 9 на сто, но това не се изразява в реално повишение в броя на пътникокилометрите с кола (през 2020 г. е имало спад до 3541 милиарда пътникокилометра спрямо 4728 милиарда пътникокилометра през 2019 година). Това се дължи в основна степен на силния спад на въздушния транспорт заради COVID ограниченията.

Иновация в авиацията: "Еърлендър" - бъдещето на въздушния транспорт (ВИДЕО)

През 2021 г. спрямо 2011 г. употребата на обществен транспорт като влакове, междуградски автобуси, автобуси и тролейбуси е регистрирала спад -1,9 процентни пункта в дела на междуградските автобуси, автобусите и тролейбусите (от 9 на сто до 7,1 на сто) и -1 процентен пункт в дела на влаковете (от 6,6% до 5,6%).

Що се отнася до дела на пътникокилометрите, той  е бил 10,9 на сто през 2011 г. и е нараствал постоянно до 15 на сто през 2019 г. преди избухването на пандемията. Тя е повлияла значително на сектора и делът му е достигнал до най-ниското си равнище от десетилетие насам - 5,7 на сто през 2020 г. Регистрираната стойност от 7,3% през 2021 г. отразява възстановяването на сектора на въздушния транспорт.

Сред страните членки на ЕС през 2021 г. автомобилният транспорт е имал най-висок дял сред всички видове транспорт в Литва (91,7%), следвана от Нидерландия (85,4%) и Финландия (85,2%).  Във въздушния транспорт Хърватия (25,4%) е регистрирала най-висок дял на въздушни пътникокилометри във всички видове транспорт, следвана от България (16,3%) и Испания (13,1%).