Те изпратиха писмо до министрите на земеделието на всички страни членки на ЕС

Шест асоциации, представляващи земеделски производители и производители от секторите на захар, зърнените култури/маслодайните семена, птиче месо и яйца, изпратиха писма до министрите на земеделието на всички страни членки на Европейския съюз с предложения за мерки, които да се предприемат във връзка със споразумението за внос от Украйна, съобщиха от Български фермерски съюз.

Палежи във Франция: Земеделци блокират основни магистрали към Париж

Писмата са подписани от Асоциация на преработвателите на птиче месо и търговията с птиче месо в страните от ЕС, Европейска асоциация на производителите на захар, Европейска конфедерация за производство на царевица, Международна конфедерация на европейските производители на цвекло, Европейски съюз за търговия на едро с яйца, яйчни продукти, домашни птици и дивеч и Обединеният глас на земеделските производители и техните кооперативи в Европейския съюз, от които е част от Българския фермерски съюз.

Полските фермери започнаха нови протести срещу украинското зърно

Земеделските производители предлагат да се създаде система, гарантираща, че местоназначението на всички пратки украински селскостопански продукти се определя преди влизането им в ЕС, както и въвеждане на система, която да гарантира, че украинските продукти достигат до това местоназначение и не се озовават другаде. Те също така искат да се въведат прагове за внос на всяка селскостопанска стока, подлежаща на либерализация на търговията, въз основа на средногодишната или тримесечната стойност за комбинираните години 2021 и 2022. 

Недоволство срещу евродиректива, с която ГМО продукти могат да се продават без специални етикети

Организациите изразяват силна загриженост относно въздействието на неограничения внос от Украйна и необходимостта да се подчертае пред Европейската комисия необходимостта от съответно адаптиране на следващите автономни търговски мерки за Украйна. Като отбелязват, че в момента ЕК на най-високо равнище финализира текста на подновяването на споразумението с Украйна. Те настояват за решение, запазващо оцеляването на европейските земеделски производители, така и подкрепата за Украйна.

Съсловните организации се опасяват, че ако механизмът за внос се запази, както досега, ще бъде застрашено оцеляването на производителите от ЕС, особено на тези, които произвеждат зърнени култури, маслодайни семена, птиче месо, яйца и захар. 

 

Източник: Константин Костов, БТА