Вече има категорични доказателства за това

Появиха се първи категорични доказателства за намаляването на озоновата дупка над Антарктика. Според учените през септември 2015 г. тя е била с около 4 милиона кв. км по-малка в сравнение с 2000 г. 

Експертите смятат, че намаляването се дължи на мерките за ограничаване на вредните емисии в атмосферата. Озоновият слой, който се разпростира между 20 и 40 километра височина, е жизнено важен, защото поглъща по-голямата част от опасното ултравиолетово излъчване на Слънцето.