Пробите са били взети на 5 юли

Повишено съдържание на уран е установено в четири проби от питейната вода на Хасково, съобщи местната администрация. РЗИ е изпратило до местната администрация днес предписание за вземане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.То е подписано от зам.директора на РЗИ Хасково д-р Станимира Тананова.

По темата

Според документа съдържанието на естествен уран е над определената максимално допустима стойност. Пробите от водата са били взети на 5 юли т. г.. Те показват стойности между 0,031 и 0,044 милиграма на литър при допустима норма 0,03 милиграма на литър.

От РЗИ препоръчват на общината, населението на Хасково да бъде уведомено да не използва водата за питейни нужди и за готвене. Освен това общината трябва да осигури бутилирана вода за приготвянето на храна за детските градини и ясли, училища, социални и лечебни заведения, се посочва още в съобщението.

Община Хасково започна организацията за доставката на вода.