Процесът на преговори за присъединяване към ЕС изисква широк консенсус на основните политически партии, се казва в доклад на Комисията

„Работата на парламента на РСМ беше помрачена от политическа поляризация, която се задълбочи още повече, забавяйки приемането на много закони за реформи и важни назначения“, това заяви ЕК в доклада си за Северна Македония.

Пратеникът на САЩ в Западните Балкани: България няма да поставя нови условия на РСМ

„Процесът на преговори за присъединяване към ЕС изисква широк консенсус на основните политически партии. Всички партии трябва да започнат да участват в конструктивен и приобщаващ политически дебат, за да укрепят ролята на парламента“, допълват от Комисията.

Продължаващата поляризация между управляващите партии и опозицията попречи на Парламента да функционира правилно. Основната опозиционна партия ВМРО-ДПМНЕ активно блокира парламентарната работа, което представляваше значителна пречка за напредъка на законодателната дейност на парламента законодателната програма. Въпреки това тя участваше в някои дебати по важни въпроси, въпреки че се въздържа при гласуването, например по ратификацията на Споразумението за статута на Frontex.

„Както многократно се споменава в предишни доклади, изборното законодателство трябва да бъде цялостно преразгледано, за да се отстранят несъответствията по навременен, всеобхватен и прозрачен начин.“

Европейската комисия не забелязала напредък в съдебната система. Противоречивото уволнение на председателя на съдебния съвет породи опасения за неправомерно политическо влияние. Приемането на нова стратегия за съдебна реформа, насочена към подобряване на работата на институциите, изостава от графика.

РСМ е на последните места в Европа по превенция и борба с корупцията.

„Корупцията продължава да е широко разпространена в много области и представлява проблем, който буди безпокойство“, констатира ЕК.

Забелязват се и забавянията в съдебните процеси по дела за корупция по високите етажи на властта.

Отделно от това има напредък в борбата с организираната престъпност и контратероризма.

Източник: БГНЕС