Разказва „Дойче Веле”

Какво представляват кондензационните следи? Това са изкуствени облаци с форма на линия. Те възникват от изгорелите газове на самолетите.

Виждаме ги като дълги ивици в небето. Те се появяват, когато самолетите летят на определена височина – на около 10 км, което е най-ниската част на нашата атмосфера.

"КЕМТРЕЙЛС": Научното обяснение на следите в небето

Атмосферата е разделена на 5 слоя един върху друг. Най-ниският е тропосферата. Достига надморска височина от 7 км на полюсите до 17 км над тропиците.

На всеки 1000 метра температурата се понижава с около 6 градуса по Целзий. В горната част на тропосферата темпертурите падат до минус 60 градуса - оптимални условия за образование на кондензационни следи.

Когато самолетите изгарят горивото си, те отделят не само въглероден диоксид и сажди, но и големи количества водна пара, т.е. водни молекули. Те се прикрепят към частиците сажди и веднага замръзват в ледени кристали.

Конспиративната теория „кемтрейлс” (ВИДЕО)

Ако влажността е много висока, обратните следи се образуват още по-бързо и остават видими за по-дълго време.

Изкуствените облаци почти не се различават по своя състав от естествените перести облаци. И двете се състоят от ледени кристали и при благоприятни условия продължават да растат.

В някои случаи те създават километрични облачни ивици. Тези така наречени кондензационни перести облаци могат временно да покрият до 10% от небето над региони с интензивен въздушен трафик.

Изследователски екипи от НАСА и Германския аерокосмически център проучват ефектите от кондензационните следи върху климата от години.

От една страна облаците охлаждат земната повърхност, защото отразяват слънчевите лъчи.

От друга те предотвратяват излъчването на топлина от земята обратно в космоса. Резултатите от изследването показват, че преобладава ефектът на затопляне и по този начин допълнително нагрява атмосферата.