От шест години езиковата гимназия внедрява дигитализация на учебния процес

Езикова гимназия "Иван Вазов" в Пловдив е първото референтно училище на Google за България и целия регион. От шест години езиковата гимназия внедрява дигитализация на учебния процес чрез продуктите на Google и това стои в основата на избора им за референтно училище. В световен мащаб Google има около 400 референтни училища. Учениците в Пловдив ползват устройства Chromebook. За опита им, предизвикателствата, поуките и недостатъците на иновативното обучение говори директора на училището Вихра Ерамян в интервю за kmeta.bg

Новата реалност в образованието с всички плюсове, открити недостатъци и как системата да работи като добре смазана машина ще са темите на конференцията "Образование от А до #. Иновативното училище", което ще събере на една маса директори на училища, ректори на университети, представители на европейските и българските институции, както и бизнеса, който предлага технологични решения. Форумът е на 17 юли в София Тех Парк като дискусията ще бъде излъчвана и на живо през фейсбук страниците на организаторите. "Образование от А до #. Иновативното училище" е инициатива на Economic.bg, NOVA, Dir.bg и Kmeta.bg.

- Г-жо Ерамян, България премина през няколко месеца на дистационно обучение. Какви са вашите наблюдения и изводи? 

- Вече трета година ние в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив, реализираме дигиталната трансформация на образователния и административния процес. Благодарение на това още в началото на пандемията ние имахме: натрупан и усъвършенстват опит в облачните технологии; работата с платформата GOOGLE - G Suite за Образованието вече за нас бе ежедневие; имахме добре развита дигиталната компетентност на учители и ученици; създадени виртуални класни стаи по всички учебни предмети за всички паралелки; две паралелки, които работят по модела 1:1, т.е. учениците и учителите работят със собствени устройства в училище и вкъщи. Тази предварителна работа ни даде възможност от първия ден на обявеното извънредно положение да продължим обучението на учениците безпроблемно.

- Езикова гимназия „Иван Вазов” е първото референтно училище на Гугъл в България и на Балканите. Как се справят учителите и децата? Какви са ползите и има ли негативи от вашите иновативни методи на обучение?

- Изключително сме щастливи от факта, защото това признание ни даде увереност, че сме на прав път и усилията, които полагаме през последните години, водят до желаната трансформация в училище. Гугъл за Образованието търсят добрите практики и оценяват въздействието от използването на технологиите в учебния и/или административните процеси. В света има само няколко стотин референтни училища и като част от тази общност ЕГ “Иван Вазов” има възможност за връзка с други такива училища за споделяне на опит, идеи и добри практики. Разбира се това е резултат от добре планирани и последователни стъпки. Изключително важни за успеха са учителите. Те трябва да бъдат подкрепени от ръководството, така че да се чувстват уверени в използването на технологиите и свободни в създаването на учебно съдържание.

Всички учители са преминали не просто обучение за работа с облачни технологии, а през система от обучения, завършващи с полагане на изпит за сертифициране за гугъл-обучители пред Гугъл за Образованието. Този изпит е световен стандарт за всеки, който се явява без значение от националността.

Учителите вече втора година работят и с учениците във виртуалните класни. Т.е. и за учениците ни това не беше новост.

- Във вашето училище се използва тъй  наречения хромбук – устройство, което наподобява лаптопа, но е по-леко, евтино, икономично и създадено специално за образователни цели. Това ли е бъдещето в образованието? 

- Смятам, че бъдещето наистина е свързано с това – всеки ученик да има устройство, от което да може да учи по всяко време и от всяко място. Днешните деца са от т.н. дигитално поколение и по този начин ние използваме за обучението им техните познания в тази област, мотивираме ги да учат лесно и в съчетание с останалите им ангажименти. Хромбук се оказа добро решение, защото устройството + лиценз за управление от администраторската конзола позволява управлението му от разстояние и гарантира защитата на ученика като ограничава достъпа до определени сайтове.

- Трябва ли всяко училище да има алтернативно "в облака"? Какви са вашите съвети и препоръки?

- Задължително е необходимо, но аз бих го нарекла не „алтернативно“, а допълващо. По този начин се създава среда, в която ученици и учители могат да работят наистина в екип, преодолявайки времето и пространството. Облачните технологии дават големи предимства относно оптимизирането на времето за работа, както на учителите, така и на учениците.

- Имате ли подкрепата на родителите и как ограничавате влизането на децата в социалните групи?

- Имаме пълна подкрепа на родителите. Родителите на първата паралелка 1:1 участваха в промяна на средата със свой труд и средства, а на втората паралелка сами закупиха устройствата за учениците.

- Облачните технологии облекчават ли административната работа в училище, за да осигурят повече време на учителите за децата?

- Облачните технологии изключително много облекчават административния процес. Дигитализирали сме много от административните процеси – различни видове доклади, заявления, дори и заповеди. До преди две години на един учител, който е и класен ръководител му бяха необходими 7-8 дни за да приключи работата си след края на учебната година, сега това се случва за 1-2 дни. Пестенето на време и хартия е огромно.

- Каква е стратегията и визията ви за новата учебна година? Предвиждате ли нововъведения?

- Стратегията и визията ни за новата учебна година са свързани с две неща:

Да разширим броя на паралелките, в които учениците работят с устройства по модела 1:1

Да продължим работа в облачна среда, като допълваща традиционното обучение и даваща по-голяма възможност за формиране на широки умения и прилагане на компетентностния подход.

- Роботите имат ли място в учебния процес?

- Лично аз смятам, че личността на учителя е основен фактор за мотивация на учениците. Един учител със своята личност може да окрили всяко дете, да го запали да следва мечтите си, да не се отказва пред трудностите. В този смисъл виждам ролята на роботите само като помощници на учителите.