Годишният общ доход средно на човек от домакинство се е увеличил с 10% спрямо 2020 година, се казва в документа

Подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот у нас. Това е записано като положителна тенденция в отчета за 2021 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 година). Документът беше приет от правителството. 

Отчита се още увеличаване на механичния прираст на населението, задържане на тоталния коефициент на плодовитост на ниво, близко до средното за страните членки на Европейския съюз и увеличаването на броя на браковете.

През 2021 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е бил 7 705 лв. и се е увеличил с 10% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 – 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се е повишил 1.8 пъти, се казва още в съобщението на Министерския съвет. 

Тоталният коефициент на плодовитост показва какъв е средният брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период. През 2021 г. средният брой живородени деца от една жена е бил 1.58, като е нараснал с 0.02 спрямо 2020 година. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 година- 1.54.

През миналата година средната възраст на жените при раждане на първо дете е останала непроменена спрямо 2020 г. - 27.5 години. През 2021 г. в страната са регистрирани 59 069 родени деца, като от тях 58 678 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 408 деца (или с 0.7%).

Населението на България в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло със 77 611 души (или с 1.1%), се казва още в документа. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2021 г. е плюс 12 706 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

През 2021 г. са регистрирани 26 620 юридически брака - с 4 448 повече спрямо предходната година.

Новините на NOVA - вече в InstagramTwitterTelegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.