То ще помогне за запазването на силен валутен фонд, каза Кристалина Георгиева

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) прие предложение, което да бъде разгледано от Съвета на управителите на централните банки за приключване на Шестнадесетия общ преглед на квотите със значителното им увеличение, съобщиха от институцията.

„Увеличението ще помогне за запазването на силен, базиран на квоти и адекватно финансиран валутен фонд в центъра на глобалната мрежа за финансова сигурност. Един адекватно финансиран МВФ е от съществено значение за запазване на глобалната финансова стабилност, който може да даде отговор на потенциалните нужди на членовете му в един несигурен и предразположен към сътресения свят”, каза директорът на Фонда Кристалина Георгиева след решението на Изпълнителния съвет.

Предложението е съсредоточено около увеличаване на квотите с 50%, разпределени между членовете пропорционално на техните настоящи квоти.

Увеличаването им би повишило постоянните ресурси на МВФ и би засилило базирания на квоти характер на фонда, като намали зависимостта от заеми и по този начин гарантира основната роля на квотите в ресурсите на МВФ, се посочва още в съобщението на международната финансова организация.

Предложението предвижда, след като увеличенията на квотите влязат в сила, заемните ресурси, включващи Двустранните споразумения за заеми и Новите договорености за заемане да бъдат намалени.

Наред с това от МВФ признават важността на пренареждане на квотите, за да се отразят по-добре относителните позиции на членовете в световната икономика, като същевременно се защитят квотите на най-бедните членове. Затова от Изпълнителния съвет се очаква да направи предложение до юни 2025 г. на възможни решения за тяхното преразглеждане.

Изпълнителният орган на фонда поиска Съветът на управителите да гласува това предложение до 15 декември тази година.