Спадът в броя на жителите на ЕС може да се дължи на различни фактори

Населението на страните от Европейския съюз е намаляло с 265 257 души през 2021 г. по време на пандемията от COVID-19. Това сочат данните на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта ѝ.

Спадът в броя на жителите на ЕС може да се дължи на различни фактори, посочва агенцията. "Възможно е той да е резултат от естествен отрицателен прираст на населението, при който смъртността е по-висока от раждаемостта. Трябва обаче да бъде отчетен и негативният ефект от пандемията", посочва Евростат. 

НСИ актуализира прогнозата за населението до 2090 г.

Регионите в Евросъюза, които са били най-сериозно засегнати от отрицателния прираст на населението през 2021 г., в България са - Видин (-25,7 души на 1000 души население), следван от Монтана, Кюстендил, Габрово, Перник и Враца (под -20 души на 1000 души население).

На другия край на скалата е Ирландия, където в почти всеки регион е регистриран положителен прираст на населението.

В 980 от общо 1164 региона в Европейския съюз е отчетен отрицателен прираст на населението през 2021 г. В 11 региона не е регистрирана промяна, а в 173 прирастът на населението е бил положителен. 

Източник: Пламен Пенчев, БТА